Константин Вяткин
Константин Вяткин
O.M. Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ГІС-забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови
КА Мамонов, СГ Нестеренко, КІ Вяткін
Науковий вісник будівництва, 283-286, 2016
102016
Использование вторичного сырья и отходов производства при изготовлении вяжущих материалов
ТД Рыщенко, КИ Вяткин
НТУ" ХПИ", 2012
32012
Рециклінг будівельних відходів
ЕА Шишкін, ЮІ Гайко, КІ Вяткін, АО Чала
Містобудування та територіальне планування, 654-665, 2018
22018
Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях
КА Мамонов, КІ Вяткін, СГ Нестеренко
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 121-126, 2016
22016
Дослідження рівня благоустрою територій житлових будинків (на прикладі 522-го мікрорайону м. Харкова)
ЕА Шишкін, ОВ Завальний, ТО Черноносова, КІ Вяткін
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 246-256, 2019
12019
Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі
КА Мамонов, СГ Нестеренко, КІ Вяткін, ОІ Угоднікова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ В’ЯЖУЧИХ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БЕТОНІВ НА ЇХ ОСНОВІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ТД Рищенко, КІ Вяткін
Комунальне господарство міст, 98-104, 0
1
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТД Рыщенко, КИ Вяткин
Комунальне господарство міст, 33-37, 0
1
Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном
ОВ Завальний, КІ Вяткін, ТО Черноносова, РС В'яткін
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 264-268, 2019
2019
Архітектура будівель і споруд: конспект лекцій для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форм навчання галузі знань 19–Архітектура та будівництво за …
НВ Мороз, КІ Вяткін
2019
Вплив урбанізації на розвиток соціуму
КІ Вяткін, РС В'яткін
Науковий вісник будівництва, 172-180, 2018
2018
Процеси урбанізації в Україні та світі
ВТ Семенов, КІ Вяткін
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 358-366, 2018
2018
Методи реконструкції рекреаційних зон великих міст
ТГ Басок, КІ Вяткін
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 275-280, 2018
2018
Теоретико-методичні підходи до визначення поняття моніторингу земель
КІ Вяткін, НВ Мороз, РС В'яткін, ЕА Шишкін
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 281-285, 2018
2018
Public administration’s mechanisms of the security management in tourism industry
КІ Вяткін, ТМ Колесник, ОІ Угоднікова
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Енергореновація цивільних будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм галузі знань 19–Архітектура та будівництво, спеціальності 192–Будівництво та цивільна …
ЕА Шишкін, КІ Вяткін
2018
Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія.
КІ Вяткін
2018
Система розселення населення в Україні
КІ Вяткін, РС В'яткін
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 199-204, 2018
2018
Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі Старосалтівської ОТГ: містобудівельний аспект
ВТ Семенов, КІ Вяткін
Містобудування та територіальне планування, 484-495, 2017
2017
Геоінформаційні технології для транспортної галузі міського будівництва
КІ Вяткін, СГ Нестеренко, КА Мамонов
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 56-63, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20