Наталя Сегеда
Наталя Сегеда
професор, завідувач кафедри, МДПУ імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
НА Сегеда
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова. Київ, 2002
592002
Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія: монографія
НА Сегеда
Київ: НПУ імені МП Драгоманова, 2011
402011
Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи
Н Сегеда
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
142009
Професійний розвиток педагога-музиканта: теорія та методика [навчальний посібник]/Наталя Анатоліївна Сегеда
НА Сегеда
Київ: НПУ ім. МП Драгоманова 184, 2012
62012
Праксеологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця XX–початку XXI століття
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
42013
Феноменологія розвитку людини в освітніх моделях
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2011
42011
Модель професійного потенціалу вчителя музики, необхідного для самореалізації у педагогічній діяльності
Н Сегеда
Збірник наукових праць МДПУ, Вип 1, 35-36, 2001
42001
Актуалізація культуровідповідного смислу творчої активності школяра на уроці музики
НА Сегеда
Проблемы современного педагогического образования, 150-156, 2015
32015
Закономірності постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва
Н Сегеда
Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр., 130-139, 2011
32011
Індивідуально-професійний ресурс викладача музичного мистецтва вищого навчального закладу з позицій міждисциплінарного підходу
Н Сегеда
Соціалізація особистості: зб. наук. пр. 32, 167-176, 2009
32009
Феномен креативності: сутність і структура
Н Сегеда
Науковий вісник. Серія: Педагогіка, 129-137, 2007
32007
Акмеологічний дискурс аксіосфери професійного зростання педагога
НА Сегеда
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. 1 (23), 192-198, 2017
22017
Дидактичні орієнтири креативно-акмеологічного супроводу професійного розвитку викладача музичного мистецтва
Н Сегеда
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка …, 2011
22011
Гуманітарні ефекти професійного зростання як" Людський вимір" реінтеграції особистості викладача музичного мистецтва і професійної реальності
Н Сегеда
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки, 208-217, 2010
22010
Людинотворча сутність професійної самоосвіти викладача в контексті креативно-акмеологічного підходу
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2008
22008
Теоретичні засади вдосконалення технології професійної підготовки управлінця-освітянина
Н Сегеда
Управління школою, 17-20, 2006
22006
Якість фахової підготовки майбутнього вчителя мистецтва у вимірі цивілізаційних викликів до інституту вітчизняної вищої освіти
Н Сегеда
Сучасна мистецька освіта, 16-19, 2017
12017
Особистісне зростання як акмекритерій людиномірності освітнього середовища майбутнього педагога
Н Сегеда
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2015
12015
Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти
В Молодиченко, С Прийма, Н Сегеда, Т Троіцька, П Матвієнко, ...
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2013
12013
Антропофеномени музично-педагогічного професіоналізму
Н Сегеда
Проблеми сучасної педагогічної освіти 39 (4), 192-197, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20