Наталя Сегеда
Наталя Сегеда
професор, завідувач кафедри, МДПУ імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
НА Сегеда
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
562002
Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія
НА Сегеда
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
382011
Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи
Н Сегеда
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
92009
Модель професійного потенціалу вчителя музики, необхідного для самореалізації у педагогічній діяльності
НА Сегеда
Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічного …, 2001
72001
Праксеологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця XX–початку XXI століття
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
62013
Феномен креативності: сутність і структура
Н Сегеда
Науковий вісник. Серія: Педагогіка, 129-137, 2007
42007
Актуалізація культуровідповідного смислу творчої активності школяра на уроці музики
НА Сегеда
Проблемы современного педагогического образования, 150-156, 2015
32015
Закономірності постдипломної професійної освіти викладача музичного мистецтва
Н Сегеда
Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр., 130-139, 2011
32011
Феноменологія розвитку людини в освітніх моделях
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2011
32011
Індивідуально-професійний ресурс викладача музичного мистецтва вищого навчального закладу з позицій міждисциплінарного підходу
Н Сегеда
Соціалізація особистості: зб. наук. пр. 32, 167-176, 2009
32009
Акмеологічний дискурс аксіосфери професійного зростання педагога
НА Сегеда
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. 1 (23), 192-198, 2017
22017
Дидактичні орієнтири креативно-акмеологічного супроводу професійного розвитку викладача музичного мистецтва
Н Сегеда
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка …, 2011
22011
Гуманітарні ефекти професійного зростання як" Людський вимір" реінтеграції особистості викладача музичного мистецтва і професійної реальності
Н Сегеда
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки, 208-217, 2010
22010
Людинотворча сутність професійної самоосвіти викладача в контексті креативно-акмеологічного підходу
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2008
22008
Особистісне зростання як акмекритерій людиномірності освітнього середовища майбутнього педагога
Н Сегеда
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2015
12015
Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти
В Молодиченко, С Прийма, Н Сегеда, Т Троіцька, П Матвієнко, ...
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2013
12013
Антропофеномени музично-педагогічного професіоналізму
Н Сегеда
Проблеми сучасної педагогічної освіти 39 (4), 192-197, 2013
12013
Методологічні орієнтири вивчення проблеми гармонізації культурно-освітнього простору майбутнього музиканта-педагога
НА Сегеда
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
12013
Особистісне зростання як критерій людиномірності освітнього середовища професійної підготовки майбутнього педагога
НА Сегеда
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
12013
Феномен розвитку та його моделі як основа проектування людиномірної освіти
Н Сегеда
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20