Follow
Ірина Підоричева, Iryna Pidorycheva, Ирина Пидоричева
Ірина Підоричева, Iryna Pidorycheva, Ирина Пидоричева
Інститут економіки промисловості НАН України
Verified email at econindustry.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні
ОІ Амоша, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка України, 49-65, 2015
432015
A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems
I Pidorycheva, H Shevtsova, V Antonyuk, N Shvets, H Pchelynska
European Journal of Sustainable Development, 626-640, 2020
282020
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), 2014
252014
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ЛI Алимов, О. М., Амоша, О. I., Кузьменко, Л. М., Солдак, М. О., & Тараш
222014
The formation of interstate and cross-border scientific-educational and innovative spaces between Ukraine and the European Union member states in the digital economy
V Lyashenko, I Pidorycheva
Virtual Economics, P. 48-58, 2019
192019
Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Стратегічні пріоритети, 43-48, 2014
162014
European Research Area: comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for Ukraine
V Liashenko, I Pidorycheva, V Antoniuk
Journal of European Economy 19 (3 (74)), 456-481, 2020
142020
Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Регіональна економіка, 193-202, 2013
142013
Key trends in the world economy development: new challenges and prospects
O Amosha, I Pidorycheva, A Zemliankin
Science and Innovation 17 (1), Р. 3-17, 2021
132021
Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України
ІЮ Підоричева
Економічний вісник Донбасу, 2014
122014
Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні
ВІ Ляшенко, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева, ТФ Бережна
Вісник економічної науки України, С. 89-109., 2012
122012
Inter-regional and cross-border spaces in the context of smart specialization
О Amosha, І Pidorycheva, V Lіashenko
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and …, 2020
112020
Інноваційна економіка – це економіка нестандартних рішень
І Підоричева
Дзеркало тижня, 2015
112015
Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка промисловості, 2015
112015
Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні
ІЮ Підоричева
Держава та регіони, 134-137, 2009
112009
«Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу
ВІ Ляшенко, ІЮ Підоричева, ІП Петрова
Экономический вестник Донбасса, 11-24, 2017
92017
Індустрія 4. 0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВІ Ляшенко, ЮМ Харазішвіл, ...
Экономический вестник Донбасса, 189-216, 2019
72019
Напрями інтеграції України до європейських науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ВІ Ляшенко, ІЮ Підоричева, АВ Кучеров, ПВ Тесновський
Экономический вестник Донбасса, 147-179, 2018
72018
Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації
ВІ Ляшенко, ІЮ Підоричева
Економічний вісник Донбасу, 2017
72017
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь
ПСІ Лібанова Е.М., Горбулін В.П., ЕМ Лібанової
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20