Ірина Підоричева, Iryna Pidorycheva, Ирина Пидоричева
Ірина Підоричева, Iryna Pidorycheva, Ирина Пидоричева
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні
ОІ Амоша, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка України, 49-65, 2015
272015
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), 2014
222014
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ЛI Алимов, О. М., Амоша, О. I., Кузьменко, Л. М., Солдак, М. О., & Тараш
162014
Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Стратегічні пріоритети, 43-48, 2014
112014
Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Регіональна економіка, 193-202, 2013
112013
Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України
ІЮ Підоричева
Економічний вісник Донбасу, 2014
102014
Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка промисловості, 2015
92015
Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні
ІЮ Підоричева
Держава та регіони, 134-137, 2009
92009
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь
ПСІ Лібанова Е.М., Горбулін В.П., ЕМ Лібанової
72015
Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні
ВІ Ляшенко, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева, ТФ Бережна
Вісник економічної науки України, С. 89-109., 2012
72012
Інноваційна економіка – це економіка нестандартних рішень
І Підоричева
Дзеркало тижня, 2015
62015
Зарубіжний досвід формування і реалізації державної інноваційної політики
ІЮ Підоричева
Вісник економічної науки України, 2013
62013
Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в Україні
ВІ Ляшенко, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економічний вісник Донбасу, 191-199, 2013
62013
The formation of interstate and cross-border scientific-educational and innovative spaces between Ukraine and the European Union member states in the digital economy
V Lyashenko, I Pidorycheva
Virtual Economics, P. 48-58, 2019
52019
Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації
ІЮ Підоричева
Наука та інновації, 2014
52014
Special economic zones: key lessons learned from the global experience
I Pidorycheva
Економічний вісник Донбасу, С. 52-59, 2017
42017
Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації
ВІ Ляшенко, ІЮ Підоричева
Економічний вісник Донбасу, 2017
42017
Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною домінантою
ІЮ Підоричева
Вісник економічної науки України, 2014
42014
Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу освіта-наука-виробництво в Україні
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Регіональна економіка, 63-69, 2010
42010
Сучасні передумови створення системи взаємодії науки, освіти і промислового комплексу
ІЮ Підоричева
Економіка промисловості, 119-124, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20