Владимир Сословский
Владимир Сословский
Харьковский институт Университета банковского дела. ХННІ ДВНЗ "УБС"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Конкурентні переваги банків
О Тищенко, Г Азаренкова, В Сословський
Вісник НБУ, С. 20-25., 2008
142008
Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи : монографія
ОВ Васюренко, ОМ Тридід, ВВ Качук, ГМ Азаренкова, ...
К.: УБС НБУ, 2010. - 294 c, 2010
122010
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом
СЛ Голованенко, ИГ Крамаренко, ВГ Сословский
Киев : Техника, 1981. - 167 с., 1981
101981
Проектне фінансування
ВГ Сословський
Новий Світ-2000, 2011
82011
Ринок криптовалют як система
ВГ Сословський, ІО Косовський
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 236-246, 2016
72016
Управління фінансовими ресурсами банку : монографія
ГМ Азаренкова, ІІ Біломістна, ВГ Сословський
Університет банківської справи національного банку України, 2012
7*2012
Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств : монографія
ВГ Сословський, ОВ Москаленко, ІВ Сословська
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
62013
Дорожно-сетевая система информирования водителей об оптимальных маршрутах движения
ГВ Алешин, ВГ Сословский, АН Ярута
Сб. материалов всеукраинской научно-методической конференции, 2007., С.102-114, 2007
62007
Cryptocurrency market as a system
VG Soslovskyi, ІO Kosovskyi
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (21), 236-246, 2016
52016
Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України
І Біломістна, В Сословський
Банківська справа., C. 98–109., 2013
52013
Криптовалюти як система інвестиційних проектів
ВГ Сословський, ІО Косовський
Вісник Університету банківської справи, 103-109, 2017
42017
Принципи побудови централізованого багатоцільового, оптимального регулювання рухом транспортних засобів у містах та регіонах
ГВ Альошин, ВГ Сословський, АМ Ярута
Автомоб. трансп. : сб. науч. тр., С. 70-75, 2009
42009
Аналіз вибору інвестиційних стратегій
ВГ Сословський
Вісник УБС НБУ, 63-67, 2008
42008
Вибір методу планування оборотних активів підприємств
ВГ Сословський, ІО Лисненко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 161-167, 2011
32011
Морфологічний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальників
ВГ Сословський, ЮМ Горбаньова
Бізнес-Інформ, 86-93, 2008
3*2008
Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності
АМ Ісаян, АМ Исаян, ВГ Сословський, ВГ Сословський
ФОП Здоровий ЯА, 2017
22017
Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике
ВГ Сословский, АА Забашта
БИЗНЕС-ИНФОРМ, 227-230, 2012
22012
Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства
ВГ Сословський, ЮС Яловенко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., 113-117, 2012
22012
Вплив інвестицій та надання кредитів на економічне зростання України
ВГ Сословський, AC Жилун
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
22011
Оптимізація управління інвестиційним портфелем банку
ВГ Сословський, ОВ Москаленко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 189-192, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20