Підписатись
Ріта Климишена / Rita Klymyshena
Ріта Климишена / Rita Klymyshena
Подільський державний аграрно-технічний університет / STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY in
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Prospects of growing miscanthus as alternative source of biofuel
V Ivanyshyn, U Nedilska, V Khomina, R Klymyshena, V Hryhoriev, ...
Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 801-812, 2018
472018
Формування урожайності зерна ячменю ярого
О Гораш, Р Климишена
Вісник аграрної науки, 25-27, 2008
132008
Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби
РІ Климишена
Вісник аграрної науки, червень, 73-74, 2010
92010
Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone
O Gorash, R Klymyshena, V Khomina, L Vilchynska
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 246-253, 2020
82020
Польова схожість та виживання рослин озимого пивоварного ячменю залежно від внесених мінеральних добрив та норм висіву насіння
РІ Климишена
Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2012
82012
Ячмінь: управління пивоварною якістю: монографія
ОС Гораш, РІ Климишена
Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута, 2020
62020
Ячмінь озимий пивоварний: монографія
О Гораш, Р Климишена
Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014
52014
Продуктивність ячменю озимого залежно від удобрення та норм висіву насіння
Р Климишена
Вісник аграрної науки, 76-77, 2012
42012
Pol'ova shozhist'ta vyzhyvannja roslyn ozymogo pyvovarnogo jachmenju zalezhno vid vnesenyh mineral'nyh dobryv ta norm vysivu nasinnja
RI Klymyshena
Zbirnyk naukovyh prac'.–Kyi'v, 71-73, 2012
42012
Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield
Y Тsvei, O Prysiazhniuk, O Horash, O Klymchuk, R Klymyshena, ...
Plant Archives 20 (2), 268-274, 2020
32020
Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на вміст білка в зерні
О Гораш, Р Климишена
Вісник аграрної науки 98 (4), 28-34, 2020
22020
Реалізація потенціалу продуктивності елементів структури врожайності ячменю озимого
О Гораш, Р Климишена
Вісник аграрної науки 93 (7), 27-30, 2015
22015
Формування площі листкової поверхні та накопичення сухої речовини рослинами ячменю озимого залежно від удобрення
ОС Гораш, РІ Климишена
Вісник аграрної науки, 29-32, 2013
22013
Залежність екстрактивності пивоварного ячменю озимого від сорту
ОС Гораш, РІ Климишена
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 73-76, 2013
22013
Ячмiнь озимий пивоварний: монографiя
ОС Гораш, РI Климишена
22006
Effect of herbicides and soil treatments on beet yield
P Bezvikonnyi, R Myalkovsky, O Gorash, Y Potapsky
Ukrainian Journal of Ecology 11 (3), 1-7, 2021
12021
Ефективність добору в селекції гречки
О Гораш, Р Климишена
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 96-100, 2018
12018
Параметри посівів озимого ячменю за кількістю рослин залежно від впливу факторів технології
РІ Климишена
Новітні агротехнології, 2013
12013
Залежність вмісту білка в зерні ячменю озимого від технологічних факторів
Р Климишена
Вісник аграрної науки, 78-79, 2012
12012
Залежність однорідності ступеня модифікації солоду пивоварного ячменю від впливу позакореневого підживлення мікродобривами
РІ Климишена, ОС Гораш
Аграрні інновації, 42-46, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20