Cтепан Юрійович Попіна
Cтепан Юрійович Попіна
к. фіз-мат. наук, доцент каф. економіко-математичних методів, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління підприємницьким ризиком
Д Штефанич, В Паляниця, О Штефанич, С Попіна
Тернопіль, Економічна думка, 1999
321999
Прочность и критерии хрупкого разрушения стохастически дефектных тел
ПМ Витвицкий, С Попина
Киев, Наукова думка, 1980
261980
Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження
ДА Штефанич, ПГ Вашків, СЮ Попіна
Тернопіль: СМП “Астон, 1995
201995
Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі
ВА Дерій, СЮ Попіна
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", 2015
172015
Статистичне оброблення цитологічних зображень
ОМ Березький, КМ Березька, СЮ Попіна
Вісник Хмельницького національного університету, с.161-164, 2012
42012
Економетрія (економетрика)
ВО Єрьоменко, АМ Алілуйко, ОМ Мартинюк, СЮ Попіна
Тернопіль: Підручники і посібники, 2012
32012
Прочность хрупких пластин со стохастическим распределением жестких стержневих включений
ПМ Витвицкий, С Попина
Физико-химическая механика материалов, с.77-82, 1976
2*1976
Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму [Електронний ресурс]
Ю Бойко, О Головко, Г МЕЛЬНИЧУК, Б Малиняк, М Шинкарик, С Попіна, ...
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/2010_1 …, 0
2
SOME ASPECTS OF SECURITY PORTFOLIO OPTIMIZATION.
S Popina, O Martyniuk
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
12016
Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів
С Попіна, О Мартинюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 105-109, 2013
12013
Елементи комбінаторики й класичне означення ймовірності
ОМ Мартинюк, СЮ Попіна
[б. в.], 2003
12003
Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин
О Мартинюк, С Попіна, С Мартинюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 102-112, 2020
2020
еКоНомІКа І упраВЛІННя пІдпрИємСТВамИ
О Мартинюк, С Попіна, С Мартинюк
2020
Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин
С Попіна, О Мартинюк, С Мартинюк
2020
Використання системи LMS MOODLE для вивчення математичних дисциплін у закладах вищої освіти
ОМ Мартинюк, СЮ Попіна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Моделювання взаємозвязку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування
О Матринюк, С Попіна
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 19-26, 2019
2019
Комплексні практичні індивідуальні завдання з курсу «Економетрика»(«Економетрія»)
КМ Березька, ОМ Мартинюк, СА Пласконь, ГВ Сенів, ВО Єрьоменко, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Комплексні практичні індивідуальні завдання з курсу «Оптимізаційні методи та моделі»/Мартинюк ОМ, Березька КМ, Пласконь СА, Сенів ГВ та ін. Тернопіль: ТНЕУ 2019.—56 с.
ОМ Мартинюк, КМ Березька, СА Пласконь, ГВ Сенів ГВ, ВО Єрьоменко, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Проблеми та виклики цифрової освіти
РІ Іваницький, ОЯ Ковальчук, СЮ Попіна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Доцільність змін до навчальних програм з математики
ОМ Мартинюк, СЮ Попіна
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20