Ірина Гураль, Iryna Hural
Ірина Гураль, Iryna Hural
ТНЕУ, факультет комп'ютерних інформаційних технологій, кафедра комп'ютерної інженерії
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Біохімічний аналіз процесів в біогазових установках та його застосування в задачі макромоделювання процесів виробництва біогазу
ІВ Гураль, МП Дивак
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 152-158, 2014
72014
Macromodelling of fermentation process of municipal solid organic waste at biogas plants on the acidogenesis stage
I Hural, M Dyvak, P Stakhiv
Journal of Applied Computer Science 24 (1), 17--35, 2016
52016
Метод структурної ідентифікації моделей процесу бродіння у біогазових установках із застосуванням алгоритму бджолиної колонії
НП Порплиця, ІВ Гураль, МП Дивак
Науковий вісник НЛТУ України 27 (1), 2017
42017
Autonomous systems modification of Mono's differential equations to non-autonomous systems in the tasks of modeling processes problems at biogas plants
I Hural, M Dyvak, Y Pigovsky, V Spilchuk
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in …, 2015
32015
Інтервальне представлення динаміки анаеробного мікробіологічного бродіння
МП Дивак, ІВ Гураль
Індуктивне моделювання складних систем, 55-68, 2014
32014
Макромоделі процесу анаеробного мікробіологічного бродіння твердих побутових органічних відходів на стадіях ацидогенезу та метаногенезу
ІВ Гураль, МП Дивак, НП Порплиця
Індуктивне моделювання складних систем, 2017
22017
Макромоделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних відходів у біогазових установках
ІВ Гураль
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації
ІВ Гураль, МП Дивак, ЮР Піговський
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
22015
Моделювання динаміки процесів у біогазових установках на стадії метаногенезу
ІВ Гураль
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
12016
Неавтономна модель динаміки об'єму залишкової маси бананових відходів та ідентифікація її параметрів
ІВ Гураль, ЮР Піговський
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
12015
Аналіз інтервальних даних в задачі оцінювання щодобового виходу метану під час анаеробного мікробіологічного бродіння
ІВ Гураль
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
12014
Structure identification of difference equations with interval estimates of their parameters
M Dyvak, I Darmorost, N Porplytsya, I Hural
2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and …, 0
1
матЕматичні мЕтоди, модЕлі та інформаційні тЕхнології в Економіці
НВ Дзюбановська, ІВ Гураль, ОЗТ РЕГІОНІВ уКРАЇНИ, ...
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ, 268, 2018
2018
Оцінювання зовнішньої торгівлі регіонів України із використанням методів кластеризації
НВ Дзюбановська, ІВ Гураль
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2018
2018
Оцінка β-та σ-конвергенції розвитку регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі
НВ Дзюбановська, ІВ Гураль
Інтелект XXI, 2018
2018
Макромодель динаміки процесів у біогазових установках на стадії ацетогенезу
ІВ Гураль, ДВ Гураль, ПП Чечет
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності
ІВ Гураль
Тернопільський національний економічний університет, 2018
2018
Structure Identification Method of Models Fermentation at Biogas Plants Using Bee Colony Algorithm
NP Porplytsya, IV Hural, MP Dyvak
Науковий вісник НЛТУ України 27 (1), 215-221, 2017
2017
Технічне забезпечення контролера збору даних системи автоматизованого опрацювання пасажиропотоку громадського транспорту розумного” міста
ОЮ Борейко, ВМ Теслюк, МВ Машевська, ІВ Гураль
Моделювання та інформаційні технології, 190-197, 2017
2017
Модифікований метод виявлення розмиття цифрового зображення
ВВ Зоріло, ЮО Головко, ІЗ Якименко, ІВ Гураль
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20