Follow
Volodymyr Turenko, Володимир Туренко
Volodymyr Turenko, Володимир Туренко
State Biotechnological University (SBTU), Kharkiv, Ukraine / Державний біотехнологічний університет
Verified email at btu.kharkiv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фітофармакологія
МД Євтушенко, ФМ Марютін, ВП Туренко, ВМ Жеребко, МП Секун
К.: Вища освіта 21, 22.3, 2004
302004
Адвентивні шкідливі організми в лісах України
ВЛ Мєшкова, ВП Туренко, ГВ Байдик
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
252014
Септоріоз пшениці озимої та ефективні заходи, що обмежують його розвиток.
ВП Туренко
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2018
72018
Прогнозування сезонного розвитку хвороб люцерни
ВП Туренко, ВЛ Мєшкова
Вісник ХНАУ (Серія «Ентомологія та фітопатологія»).–Х, 58-65, 2005
52005
Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур
СВ Станкевич, ІВ Забродіна, ЮВ Васильєва, ВП Туренко, АВ Кулєшов, ...
Харків: ФОП Бровін ОВ, 2020
42020
Влияние экзогенных салициловой и янтарной кислот на устойчивость растений проса к абиотическим и биотическим стрессорам
ГП Коц, ТО Ястреб, НВ Швиденко, ЕН Батова, НН Мирошниченко, ...
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2012
42012
Короткостроковий прогноз рівнів поширеності та розвитку хвороб люцерни у східному Лісостепу України
ВП Туренко
Інститут захисту рослин. Київ, 2006
32006
Патологія насіння сільськогосподарських культур
ЛВ Жукова, СВ Станкевич, ВП Туренко, ВВ Горяінова, ОМ Батова
Житомир: ПП «Рута», 2023
22023
Докучаєвці
ВК Пузік, ОМ Голікова, АІ Кравцов, МА Бобро, ТІ Гопцій, ВК Горкавий, ...
Харків: ХНАУ, 2016
22016
Скрининг геноресурсов диких сородичей Lacluca saliva L. на устойчивость к болезням
НН Гринько, ВП Туренко
Агротехнический метод защиты растений от вредных организмов, 67-70, 2015
22015
Теорія і технологія прогнозування і прийняття рішень у захисті і карантині рослин
СВ Станкевич, ІВ Забродіна, МО Білик, МД Євтушенко, ВП Туренко, ...
Вид-во Іванченка ІС, 2021
12021
Иммунологическая и хозяйственная оценка сортов салата из мировой коллекции ВИР
НН Гринько, ВП Туренко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
12013
Влияние вируса кольцевой пятнистости на вариабельность фенотипических признаков сортов бамии из мирового генофонда ВИР
НН Гринько, ВП Туренко
Вісник Харкiвського нацiонального аграрного унiверситету, 19-24, 2010
12010
Грибные болезни семенной люцерны
ВП Туренко
Защита и карантин растений, 38-40, 2005
12005
Вплив фундазолу і сірчанокислого цинку на фізіолого-біохімічні процеси люцерни та навколишнє середовище
ВП Туренко
Українська академія аграрних наук, інститут захисту рослин. Київ «Колообіг», 2005
12005
ФАКУЛЬТЕТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН—85 РОКІВ!
ВП Туренко, ГВ Малина, БМ Литвинов, ММ Родигін, МК Їжик, ...
12002
Захист яблуневих насаджень від основних шкідників
ВП Туренко
Scientific Progress & Innovations 26 (4), 60-65, 2023
2023
Поширеність та шкідливість септоріозу пшениці озимої в умовах змін клімату України
ВП Туренко, ЄС Олейніков, АС Коваленко
Житомир: Видавництво «Рута», 2023
2023
Екологічне прогнозування хвороб люцерни та інтегорований захист у східному лісостепу України
В Туренко, Л Жукова, В Горяінова
MANS w Łomży, 2023
2023
Сучасні пестициди і технічні засоби їх застосування
ВП Туренко, МО Білик, СВ Станкевич, ІВ Забродіна
Житомир: ПП «Рута», 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20