Tomasz Jedynak
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index
T Jedynak
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 161-172, 2012
262012
The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland
T Jedynak
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection 22 (3), 34-48, 2016
142016
Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 956 (08), 5-22, 2016
122016
The role of supplementary retirement savings in reducing the pension gap in Poland
T Jedynak
Economic and Environmental Studies 17 (1 (41)), 95-113, 2017
112017
Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 875 (07), 17-28, 2011
112011
Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych
T Jedynak
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 237-252, 2011
92011
Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce
T Jedynak
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, 33-55, 2018
82018
Przesłanki kształtowania wysokości minimalnego wieku emerytalnego
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 958 (10), 33-49, 2016
82016
Ryzyko w działalności gospodarczej-metody oceny oraz techniki zarządzania
T Jedynak
Folia Oeconomica Bochniensia, 59-73, 2010
62010
Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego,[w:] System ubezpieczeń społecznych, pod red
T Jedynak
W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2014
52014
Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 950 (02), 23-40, 2016
42016
Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego
M Cycoń, T Jedynak
Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 2012
42012
Automatic Balance Mechanisms as instruments of maintaining pension scheme financial sustainability
T Jedynak
Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 3 (29), 66-85, 2018
32018
Kierunki modyfikacji niektórych elementów systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów europejskich
T Jedynak
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2017
32017
Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017
32017
Kierunki rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce
T Jedynak
Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 4 (22), 34-48, 2016
32016
Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce
T Jedynak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 980 (2), 113-130, 2019
22019
Is it Worth Being Good?–The Efficiency and Risk of Socially Responsible Investing in Light of Various Empirical Studies
T Jedynak
e-Finanse 13 (3), 1-14, 2017
22017
How to effectively encourage Poles to save for retirement? The use of achievements of behavioural economics in the construction of Employee Capital Plans
T Jedynak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 33-46, 2019
12019
The shape of the pension scheme in Poland in the light of the conventional multi-pillar typologies
T Jedynak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 47-65, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20