Підписатись
Ірина Борисюк (Iryna Borysiuk)
Ірина Борисюк (Iryna Borysiuk)
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення
ІВ Борисюк
Наукова думка, 1990
181990
Міфологізм української поезії вісімдесятників: навчальний посібник із курсу «Міф як ядро художньої словесності»
І Борисюк
122012
Cтилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович)
ІВ Борисюк
Національний університет" Києво-Могилянська академія", 2006
82006
Замовляння в системі архаїчних магічних практик: структурно-семіотичний аналіз
ІВ Борисюк
Наукові праці. Філософія 257 (245), 2015
72015
Поезія Олега Лишеги як віднайдення Іншого
І Борисюк
42015
Метафори смерті в поезії Сергія Жадана
ІВ Борисюк
Літературознавчі студії, 93-99, 2015
42015
Фонетична стилістика М.Вінграновського
І Борисюк
Маґістеріум. Літературознавчі студії, 44-49, 2002
42002
Міф творення в поезії Оксани Забужко
І Борисюк
Мандрівець, 57-61, 2015
32015
Музика як культурний текст у романі" Ворошиловград" С. Жадана
ІВ Борисюк
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія” 150, 3-7, 2013
32013
Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця
І Борисюк
22017
Міфологічні мотиви й образи у збірці «Абрикоси Донбасу» Любові Якимчук
І Борисюк
Слово і Час, 34-41, 2016
22016
Регіональна і групова ідентичність крізь призму поетики спорту у творчості С. Жадана
І Борисюк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
22016
Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая
І Борисюк
22015
Концепт імені (безіменності) в поезії В. Голобородька
ІВ Борисюк
ВІСНИК, 6, 2012
22012
Ритуальний діалог у структурі магічного тексту
І Борисюк
Традиція і культура. Феномен діалогу: традиція і сучасність 2, 25-27, 2010
2*2010
Еротика смерті: до проблеми стилетворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії «вісімдесятників»
І Борисюк
Мандрівець, 62-66, 2005
22005
The Artistic vs the Useful Opposition in Nataliia Kobrynska’s Prose Texts
I Borysiuk
Наукові записки НаУКМА. Літературознавство 3, 36-41, 2022
12022
History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel’nychuk
I Borysiuk
Tematy i Konteksty 14 (9), 391-405, 2020
12020
Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації (на прикладі творчості Мар’яни Савки)
ІВ Борисюк
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 91-100, 2018
12018
Свій/чужий простір у ліриці Ігоря Калинця
І Борисюк
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20