Ірина Борисюк (Iryna Borysiuk)
Ірина Борисюк (Iryna Borysiuk)
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міфологізм української поезії вісімдесятників: навчальний посібник із курсу «Міф як ядро художньої словесності»
І Борисюк
92012
Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В. Герасим'юк, І. Римарук, І. Малкович)
ІВ Борисюк
Національний ун-т" Києво-Могилянська академія''/Ірина Василівна Борисюк, 2006
72006
Замовляння в системі архаїчних магічних практик: структурно-семіотичний аналіз
ІВ Борисюк
Наукові праці. Філософія 257 (245), 2015
42015
Фонетична стилістика М.Вінграновського
І Борисюк
Маґістеріум. Літературознавчі студії, 44-49, 2002
32002
Вісімдесятники/дев’яностники: особливості ідеологічної трансформації (на прикладі творчості Мар’яни Савки)
ІВ Борисюк
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 91-100, 2018
22018
Поезія Олега Лишеги як віднайдення Іншого
І Борисюк
22015
Метафори смерті в поезії Сергія Жадана
ІВ Борисюк
Літературознавчі студії, 93-99, 2015
22015
Еротика смерті: до проблеми стилетворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії «вісімдесятників»
І Борисюк
Мандрівець, 62-66, 2005
22005
Міфологічні мотиви й образи у збірці «Абрикоси Донбасу» Любові Якимчук
І Борисюк
Слово і Час, 34-41, 2016
12016
Самоідентифікація через Іншого: збірка" Oсоте!" Мирослава Лаюка як екологічна містерія
І Борисюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
12015
Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая
І Борисюк
12015
МІФ ТВОРЕННЯ В ПОЕЗІЇ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
І Борисюк
12015
Музика як культурний текст у романі Ворошиловград С. Жадана
ІВ Борисюк
Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки, 3-8, 2013
12013
Мотив дороги в поезії Ю.Андруховича
І Борисюк
Слово і Час, 47-51, 2012
12012
Концепт імені (безіменності) в поезії В. Голобородька
ІВ Борисюк
ВІСНИК, 6, 2012
12012
Ініціація як модель і символ у поезії вісімдесятників
І Борисюк
Слово і Час, 26-38, 2005
12005
Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників
І Борисюк
12005
Лірика Ігоря Калинця: космос, сотворений зі слова
І Борисюк
2020
History as Trauma: Death, Violence, and Loss in the Poetry of Taras Mel’nychuk
I Borysiuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
2019
Postcolonial identity in Yurii Andrukhovych’s poetry: landscapes and dislocation
I Borysiuk
Slavia Centralis 12 (2), 18–32-18–32, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20