Краснова Наталія Миколаївна
Краснова Наталія Миколаївна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Види візуалізації музичних образів
Н Краснова
Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн., с. 43-47, 2017
12017
Використання комп’ютерних технологій в образотворчій діяльності підлітків
Н Краснова
Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн., С. 39–42, 2013
12013
Ігрові художньо-педагогічні технології у формуванні світовідображення підлітків
Н Краснова
Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн., С. 46–51, 2012
12012
Проблема світовідображення у науковій літературі
НМ Краснова
Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали…, 2011
12011
МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ–КОНКУРС ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ ЗОРЕЦВІТ–РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ В МАСШТАБАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НМ Краснова
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: ІСТОРИЧНІ ПОСТУПИ ТА ЗДОБУТКИ, 178, 2008
12008
Квест-технологія на уроках мистецтва в старшій школі
НМ Краснова, ІП Тимофеєва
Мистецтво та освіта, 2021
2021
Від селянської оселі до писанки
НМ Краснова
Вид. ОО Євенюк, 2021
2021
Artistic modeling design projects (on the example of book publications of the drama “forest song” by Lesya Ukrainka at the first third of the XX century)
ОП Поліщук, НЄ Колесник, НМ Краснова
Актуальнi питання гуманiтарних наук 4 (34), 21-26, 2020
2020
Становлення українського живопису ХІХ-ХХ століття
ЮВ Олійник, НМ Краснова
Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 156-159, 2020
2020
Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну
НЄ Колесник, ОП Поліщук, НМ Краснова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:" Педагогіка. Соціальна…, 2020
2020
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СВІТОВІДОБРАЖЕННЯ
НМ Краснова
Збірник наукових праць Педагогічні науки, 28-34, 2020
2020
Періодизація розвитку дитячої образотворчості
НМ Краснова
Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 137-141, 2020
2020
ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З УЧНЯМИ 5 – 7 КЛАСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА МУЗЕЮ
НМ Краснова
IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ…, 2019
2019
Особливості навчання каліграфії в гімназіях ХІХ – на початку ХХ ст
КН Миколаївна
Матеріали міжнародних наукових читань 2018 в Музеї Бориса Лятошинського в…, 2018
2018
Топіарне мистецтво на уроках художньої культури
НМ Краснова
Мистецтво та освіта, 2018
2018
Культурно-мистецька діяльність у формуванні світовідображення підлітків
Н Краснова
Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі…, 2017
2017
Співпраця художніх музеїв і спеціалізованих шкіл художнього профілю як розширення мистецького світовідображення підлітків
Н Краснова
Матеріали міжнародних наукових читань 2016 в музеї Бориса Лятошинського в…, 2016
2016
Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07
НМ Краснова
Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015
2015
Формування світовідображення в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва
Н Краснова
Мистецтво та освіта : наук.-метод. журн., С. 31–36, 2015
2015
Особенности изобразительной деятельности в специализированных общеобразовательных школах художественного профиля Украины
КН Н.
Сибирский педагогический журнал. Научное педагогическое издание, С. 214–217, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20