Подписаться
Елена Михайловна Задорожная
Елена Михайловна Задорожная
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рейтингова технологія навчання у вищих та середніх закладах освіти
АО Андрющук, ОМ Задорожна
Луганськ: Видавництво Східноукраїнського державного університету, 1997
181997
Постнекласичні методологічні засади дослідження сучасного господарства: Монографія
ОГ Задорожна
Харків:«Точка, 2017
92017
Готовність до свідомого професійного вибору як соціально-психологічної проблеми
ОМ Задорожна
Психологічні перспективи, 58-70, 2013
82013
Дистанційна освіта в Україні: реалії сьогодення
ОМ Задорожна
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2020
72020
Дослідження гендерних відмінностей у формуванні життєвих перспектив старшокласників
ОМ Задорожна
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 30, 2013
52013
Формування світоглядних переконань студентів у природоохоронній діяльності
ОМ Задорожна
ВПЦ «Візаві», 2018
42018
Формування екологічних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної роботи
О Задорожна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 159-166, 2012
42012
Педагогічний аналіз змісту освіти та навчання за умов глобалізації
О Задорожна
Освіта на Луганщині, 61-67, 2008
42008
Ключові поняття у дослідженні проблеми формування екологічної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів
О Задорожна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
32012
Особливості комунікативної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в освітньому середовищі із застосуванням дистанційних технологій
ОМ Задорожна
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
22021
Формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності
ОМ Задорожна
22016
Визначення критеріїв господарського хронотопу в форматі людиномірної економічної науки (методологічний аспект)
ОГ Задорожна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Актуальність проблеми природоохоронної діяльності в економічних та педагогічних дослідженнях
О Задорожна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 20-25, 2013
22013
Відповідальне громадянство у понятійно-категоріальному полі філософія права
ОП Кивлюк, ОМ Задорожна, ІО Мордоус
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2022
12022
Душа господарюючої особистості: постановка проблеми й актуалізація дослідження
ОГ Задорожна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
12019
Постнекласична економічна наука як новий формат антикризового господарського мислення
ОГ Задорожна
Вестник экономической науки Украины, 25-28, 2018
12018
Інноваційні методи в екологічній освіті та вихованні студентів педагогічних університетів
ОМ Задорожна
Умань: Видавець" Сочінський ММ", 2016
12016
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОМ Задорожна
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Роль средств природоохранной деятельности в экологическом воспитании будущих учителей
ЕМ Задорожная
Естественно-гуманитарные исследования, 49-55, 2015
12015
Біблійна цитата у поетичній творчості Тараса Шевченка
ОМ Задорожна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20