Павел Носов
Павел Носов
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в public.kherson.ua
НазваПосиланняРік
Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента
ПС Носов
ПС Носов.–Одеський національний політехнічний ун-т, 2007
162007
3 D MODELLING OF REHABILITATION CORSET WITH USE OF POWERSHAPE DELCAM
PS Nosov, AD Yalansky, VО Іakovenko
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 222-230, 2013
132013
Використання компонентів мислення експертними системами, як фактору адаптивного впливу в автоматизованих навчальних системах
ПС Носов, ОЄ Яковенко, ВМ Тонконогий
Тр. Одес. политехн. ун-та, 101-106, 2005
132005
3D-моделирование конструкции ортопедического корсета в Delcam Powershape-Featurecam
ПС Носов
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 245-251, 2013
122013
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4), 30-32, 2010
102010
Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання
НПС Яковенко В.Д., Ускач А.Ф.
Наука в інформаційному просторі, 85 – 87, 2007
102007
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
ПС Носов, ВМ Тонконогий, АЕ Яковенко, PS Nosov, VM Tonkonogy, ...
Труды Одесского политехнического университета 1 (25), 118-122, 2006
102006
3D-оценивание траектории обучения студента
ПС Носов, ВМ Тонконогий
Труды одесского политехнического университета, 129-131, 2007
82007
Механізми ідентифікації та трансформації «знань» суб'єкта критичної інфраструктури
ЮІ Косенко, ПС Носов
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 99-104, 2013
62013
Побудова складальних вузлів двигунів внутрішнього згоряння засобами САПР у 3D
ПС Носов.
Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та …, 2012
62012
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ DOS И DDOS АТАК, ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЕРВЕРОВ APACHE И NODEJS
АА Дубенко, СВ Самборский, ПС Носов
52013
НЕЧІТКІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТУДЕНТА
ПС Носов, ЮІ Косенко
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 1 (25), 26, 2010
52010
Принятие адаптивной стратегии при формировании траектории обучения в пространстве
ПС Носов
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 141-144, 2007
52007
МЕТОД НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТ ИФИКАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ
ПС Носов, ВМ Тонконогий, ОЕ Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 89-96, 2012
42012
МЕТОД НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ
PS Nosov, VM Tonkonogy, OE Yakovenko
4*2012
Метод нечеткой идентификации предпочтений субъекта обучения
ВМТ П.С. Носов, А.Е. Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві 1 (1), 89-97, 2012
42012
МОДЕЛЬ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМУМА ЗНАНИЙ-УМЕНИЙ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ПС НОСОВ, ЮИ КОСЕНКО, МС САФОНОВ
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» 1 (24), 68-72, 2011
42011
Оцінювання рівня організаційних знань
ЄО Яковенко, ВД Гогунський, ПС Носов
НТУ" ХПІ", 2010
42010
Интеллектуальное формирование индивидуальной траектории обучения студента: спец. 05.13. 23-системы и средства искусственного интеллекта: дис. на соискание науч. ст. к. т. н.
ПС Носов
О.: ОНПУ, 2007
42007
Комп’ютерні технології в інженерній практиці
ПС Носов, ОЄ Яковенко
Бахва, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20