Оксана Феліксівна Дунаєвська (ORCID:0000-0002-8999-8211)
Оксана Феліксівна Дунаєвська (ORCID:0000-0002-8999-8211)
Житомирський національний агроекологічний університет, факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення
ОФ Дунаєвська
ОФ Дунаєвська, 2006
82006
Вивчення дигресії екосистем міського парку внаслідок зростання рекреаційного навантаження
ОФ Дунаєвська, ОЮ Козловський
Географія та туризм, 284-294, 2013
52013
Особливості морфології селезінки кролів
ОФ Дунаєвська
Вісник Проблем біології і медицини 1 (1), 2016
42016
Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення Євро-2012
ОФ Дунаєвська, ОЮ Козловський, ТМ Коткова
Економіка. Управління. Інновації, 2011
42011
Morfological features of the warm-blooded animalsspleen
ОФ Дунаєвська
Ukrainian Journal of Ecology 6 (3), 2016
32016
Мікроскопічні особливості та морфометричні показники білої пульпи селезінки овець
ОФ Дунаєвська
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 123-131, 2015
32015
Виставкова діяльність музеїв Житомира як спосіб залучення відвадувачів і коштів
ОФ Дунаєвська
Наукові читання–2017.–Житомир: Вид-во «Житомирський національний …, 2017
22017
Морфологічні особливості селезінки ссавців
ОФ Дунаєвська
Научные ответы на вызовы современности: медицина и фармацевтика, биология …, 2016
22016
Особливості гістоархітектоніки селезінки жаби озерної (Rana ridibunda P.)
ОФ Дунаєвська
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 2016
22016
Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома (Silurus glanis L.)
ОФ Дунаєвська
Рибогосподарська наука України, 78-87, 2016
22016
Особливості морфології селезінки коней
ОФ Дунаєвська
Вісник Проблем біології і медицини 4 (2), 2015
22015
Морфометричні показники органів і тканин у свійських тварин
ЛП Горальський
Вісник Дніпропетровського ДАУ, 102-105, 2005
22005
Особливості морфології селезінки овець романівської породи
ОФ Дунаєвська
Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ …, 0
2
Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті
О Дунаєвська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2017
12017
Морфологічні особливості селезінки голубів та курей
ОФ Дунаєвська
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
12016
Морфологічні особливості білої пульпи селезінки хребетних тварин
ОФ Дунаєвська
Вісник проблем біології і медицини, 20-24, 2016
12016
Функції селезінки в організмі хребетних тварин
ОФ Дунаєвська
Зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в епоху …, 2016
12016
Морфометрические особенности селезёнки сельскохозяйственных животных
ЛП Горальский, ОФ Дунаевская
Научный медицинский вестник 2500, 68, 2015
12015
Морфогенез селезінки у хребетних тварин
ОФ Дунаєвська
Український часопис ветеринарних наук, 2015
12015
Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині
ОЮ Козловський, ОФ Дунаєвська
Географія та туризм, 151-160, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20