Гвоздій (Гвоздий) Світлана
Гвоздій (Гвоздий) Світлана
доктор педагогічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки
СП Гвоздій, СП Гвоздий
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2007
162007
Формування здорового способу життя студентів як педагогічна проблема
ІВ Іванова, СП Гвоздій, ЛМ Поліщук, АГ Козикін
Педагогічні науки 4, 21, 2007
152007
Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести. Навч.-метод. пос. для студ. вищих навч. закладів
ІВ Іванова, ВМ Заплатинський, СП Гвоздій
Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009
142009
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності
С Гвоздій
102016
Інтерактивні методи у підготовці майбутнього вчителя до викладання основ здорового способу життя та безпечної поведінки
СП Гвоздій, СП Гвоздий
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006
92006
Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності як соціально-педагогічна проблема.
СП Гвоздій
Педагогіка безпеки.№ 1: 40-47., 2016
82016
Перспективи та проблеми у підготовці майбутніх учителів «Основ безпеки життя і діяльності людини»
СП Гвоздій, СП Гвоздий
52005
Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини
СП Гвоздій, СП Гвоздий
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
42016
Професійні ролі викладача вищої школи у підготовці майбутніх фахівців
S Gvozdii, O Ustianska
Освітологічний дискурс, 141-160, 2019
32019
Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності
СП Гвоздій
ScienceRise. Pedagogical Education, 14-23, 2016
22016
Аналіз системи позааудиторної діяльності при формуванні культури безпечної життєдіяльності студента в класичному університеті
СП Гвоздій
ScienceRise. Pedagogical Education, 11-17, 2016
22016
Про проблему навчання майбутніх фахівців безпечній життєдіяльності у нових умовах
СП Гвоздій
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, 2015
22015
Модель формирования культуры безопасной жизнедеятельности у будущих специалистов классических университетов
С ГВОЗДИЙ
Studia Universitatis Moldaviae-Științe ale Educației, 2017
12017
Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке
СП Гвоздий, СП Гвоздій
12016
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ THE PROBLEM OF TRAINING FUTURE PROFESSIONALS’SOCIONOMIC …
СП Гвоздій
Збірник наукових статей та матеріалів VIIІ-ї міжнародної науково-методичної …, 2016
12016
Педагогічні умови формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
СП Гвоздій, СП Гвоздий
12016
Діагностика діяльнісно-оперативного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичного університету
СП Гвоздій
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
12016
Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури
С Гвоздій
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
12016
Прагматичний підхід у викладанні дисциплін «безпека життєдіяльності» та «основи охорони праці» в класичному університеті
СП Гвоздій, СП Гвоздий
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
12016
Змістова модернізація дисциплін Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Основи медичних знань та валеології за допомогою інформаційних технологій
СП Гвоздій
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20