Подписаться
Баймуратов Михайло (Baіmuratov Mikhail)
Баймуратов Михайло (Baіmuratov Mikhail)
Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конституційне право України
ВФ Погорілко
Naukova dumka, 2002
1762002
Міжнародне право
МО Баймуратов
X.: Одіссей, 671-672, 2002
982002
Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні
МО Баймуратов, ВА Григор’єв
Издательство АО БАХВА, 2003
972003
Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення
МО Баймуратов
Юридична освіта і правова держава 36, 96-99, 1997
771997
Міжнародне публічне право
МО Баймуратов
Х.: Одіссей, 2008
682008
Міжнародне право: підручник
МО Баймуратов
Суми: ВТД «Університетська книга, 47-49, 2006
672006
Муніципальне право України
ВФ Погорілко, ОФ Фрицький, МО Баймуратов
Київ: Юрінком Інтер, 2001
612001
Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні
М Баймуратов
Віче, 14-17, 2015
602015
Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування України
МО Баймуратов
Муніципальне право України: Підручн./За ред. ВФ Погорілка, ОФ Фрицького, 122-123, 2001
482001
Міжнародне публічне право: підручник
МО Баймуратов
Харків: Одіссей, 2008
452008
Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак
МО Баймуратов
Публічне право 2, 4-11, 2011
432011
Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми
М Баймуратов
Муніципальний рух: новий етап розвитку, 6-8, 2002
392002
Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості
МО Баймуратов
Актуальні проблеми виконання законів України «Про місцеве самоврядування в …, 2003
382003
Феноменологія муніципальних прав людини
М БАЙМурАтОВ
Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні, 52-56, 2013
332013
Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: кол. монографія
ВО Антоненко, МО Баймуратов, ОВ Батанов
К.: Атіка, 2007
322007
Міжнародні виборчі стандарти: правова природа, змістовна та системна характеристика, актуальні питання імплементації в законодавство України
МО Баймуратов, БЯ Кофман
Суми: Університетська книга, 16, 2012
302012
Місцеве самоврядування як фактор інтернаціоналізації національного та конституціоналізації міжнародного правопорядків
М Баймуратов
Юридичний журнал, 46-53, 2011
292011
Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України
М Баймуратов, СВ Максименко
Право України, 133-138, 2003
292003
Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України
МО Баймуратов
Одеса: ОГУ, 1996
291996
Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та важливий феномен сучасного світового конституціоналізму
МО Баймуратов
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 57-65, 2011
282011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20