Баймуратов Михайло (Baіmuratov Mikhail)
Баймуратов Михайло (Baіmuratov Mikhail)
Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародне право
МО Баймуратов
X.: Одіссей, 671-672, 2002
1112002
Конституційне право України
ВФ Погорілко, ВЛ Федоренко
Академічний курс: підруч.: у 2, 514-515, 2006
992006
Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні
МО Баймуратов, ВА Григор’єв
Издательство АО БАХВА, 2003
702003
Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення
МО Баймуратов
Юридична освіта і правова держава: зб. наук. праць.–Одеса, 96-101, 1997
431997
Міжнародне публічне право
МО Баймуратов
Х.: Одіссей, 2008
402008
Муніципальне право України
ВФ Погорілко, ОФ Фрицький, МО Баймуратов
К.: Юрінком Інтер, 2006
322006
Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні
М Баймуратов
Віче, 14-17, 2015
282015
Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості
МО Баймуратов
Актуальні проблеми виконання законів України «Про місцеві державні …, 2003
262003
Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування України
МО Баймуратов
Муніципальне право України: Підручн./За ред. ВФ Погорілка, ОФ Фрицького, 122-123, 2001
262001
Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак
МО Баймуратов
Публічне право, 4-11, 2011
252011
Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми
М Баймуратов
Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали VІІ Всеукр. муніцип …, 2002
202002
Муниципальная власть в системе категорий и институтов современного конституционализма
АВ Батанов
Конституционное и муниципальное право, 24-29, 2007
192007
Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України
МО Баймуратов, СВ Максименко
Право України, 133, 2003
192003
Міжнародне публічне право: підручник
МО Баймуратов
X.: Одіссей, 2009
182009
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз
МО Баймуратов, СВ Максименко
Право України, 101, 2001
182001
Місцеве самоврядування як фактор інтернаціоналізації національного та конституціоналізації міжнародного правопорядків
М Баймуратов
Юридичний журнал, 46-53, 2011
172011
Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами
М Баймуратов
Вісник Центральної виборчої комісії, 89-93, 2006
172006
Функции муниципальной власти: проблемные вопросы теории
АВ Батанов
Государственная власть и местное самоуправление, 16-19, 2006
162006
Актуальні проблеми національної імплементації Україною норм міжнародних конвенцій
М Баймуратов
Юридична Україна, 33-36, 2003
162003
Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування України
МО Баймуратов
Одеса: ОГУ, 1996
151996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20