Збірник НМАПО
Збірник НМАПО
НМАПО імені П.Л.Шупика
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Значение объективных клинических индексов в пародонтальной диагностике
ГФ Белоклицкая, АА Пети, ЛГ Сандыга
Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. ПЛ Шупика.–1999.–Вип 8, 484-492, 0
23*
Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа зрения в Украине
НМ Сергиенко, СА Рыков, ТВ Крыжановская
Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. ПЛ Шупика.–Київ, 582-586, 2004
162004
Аналіз показників смертності серед населення України внаслідок заподіяння вогнепальних ушкоджень за 2005-2007 рр.
ММ Шевчук
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика, Київ.–2009 …, 2009
142009
Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом в умовах багатопрофільного хірургічного стаціонару
ЯС Березницький, РВ Дука, СЛ Маліновський, ЕВ Гриб, СВ Гринюк, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 54-61, 2014
122014
Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: клініко-біохімічні особливості
ІП Осипенко, ОВ Солєйко, ЛП Солейко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 166-172, 2015
112015
Гіпофосфатемія у пацієнтів відділень інтенсивної терапії: огляд літератури і власний досвід
ОА Галушко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 602-613, 2014
112014
Нетрадиційні підходи до діагностики та лікування хворих з астенічними синдромами при неврологічних захворюваннях
ГМ Чуприна, ЄЛ Мачерет, ОЄ Коваленко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика.—Київ: НМАПО …, 0
11*
Астенічні синдроми у структурі неврологічної патології (погляд на проблему)
ГМ Чуприна, ЄЛ Мачерет, ОЄ Коваленко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ ІІІупика.—Київ: НМАПО …, 0
10*
Проблема цереброваскулярних захворювань в Україні та світі і її перспективи
АІ Зозуля, ІС Зозуля
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 417-432, 2014
92014
Аналіз стану стоматологічного здоров'я та рівня зубного протезування населення в Україні
ОВ Біда, ВІ Струк, ЮІ Забуга
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 370-377, 2013
92013
Аспекти та перспективи медичного застосування тутового шовкопряду і розробка моделі комплексного використання його гусені
ОФ Пімінов, ВА Якущенко, ПВ Нартов, АФ Пиминов, ВА Якущенко, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика, 2013
92013
Системна стратегія і тактика законотворчого процесу розвитку фармації в Україні
ОС Соловйов
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 408-415, 2013
92013
Результати моніторингу грудного вигодовування немовлят
ЕЕ Шунько, ОЛ Шлемкевич, ТА Лехновська
Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. ПП Шупика.—Київ, 387-398, 2005
92005
Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при церебро-васкулярных заболеваниях–составляющей общей реформы здравоохранения в Украине
АИ Зозуля, ГА Слабкий
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 170-178, 2013
82013
Оцінка рівнів стигматизації та дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД серед працівників лікувально-профілактичних установ України
АМ Кальченко
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 129-135, 2013
82013
Впровадження алгоритму (протоколу) надання комплексної діагностично-лікувальної допомоги пацієнтам з генералізованим пародонтитом, остеопатіями та дефектами зубних рядів з …
ПВ Леоненко
82012
Порівняльна оцінка ефективності клінічного застосування знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів
ОМ Дорошенко, ВІ Біда, ПВ Леоненко, СМ Клочан, ВІ Радько, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 458-462, 2016
72016
Особливості впливу патофізіологічних та медико-соціальних факторів ризику на час виникнення мозкового ішемічного інсульту
АО Волосовець
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 82-91, 2015
72015
ПОРІВНЯЛЬНЕ ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ЛИСТІ ТА КВІТКАХ LAMIUM ALBUM L.
АМ Ковальова, АП Осьмачко, ОВ Гончаров, ОВ Очкур
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика Київ, 2012 р …, 2009
72009
Применение технологии “Grinization” в лечении метаболического синдрома
НИ Линник, НФ Соколов, ДВ Добрянский
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика.—К., 2008.—439 с, 2008
72008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20