Подписаться
Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування
ПВ Сисолін, ВМ Сало, ВМ Кропівний
К.: Урожай 384, 2001
2352001
Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій
СМ Лещенко, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 96-102, 2013
262013
Состояние вопроса и перспектива интенсификации работы чизельных орудий с целью сохранения естественного плодородия
С Лещенко, В Сало, А Васильковский
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An …, 2014
252014
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві
В Сало, Д Богатирьов, С Лещенко, М Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
232014
Experimental Estimate of the Efficiency of Basic Tilling by Chisel Equipment in the Conditions of Soil Compaction
S Leschenko, V Salo, D Petrenko
КНТУ, 2014
212014
Сiльськогосподарськi машини: теоретичнi основи, конструкцiя, проектування: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. iз спец.“Машини та обладнання с.-г. вир-ва”/За ред. МI Чорновола
ПВ Сисолiн, ВМ Сало, ВМ Кропiвний
212001
Експериментальна оцінка якості роботи комбінованого чизеля з додатковими горизонтальними та вертикальними деформаторами
СМ Лещенко, ВМ Сало, ДІ Петренко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
152015
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
122010
Технічне забезпечення процесів глибокого розпушування ґрунту
В Сало, С Лещенко
Пропозиція: український журнал з питань агробізнесу. Інформаційний …, 2015
112015
Технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання: монографія
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
Кіровоград: СПД ФО Лисенко ВФ, 2014
92014
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало
Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст.-Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 64-74, 2011
92011
Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив
ВМ Сало, СМ Лещенко, ПГ Лузан, ЮВ Мачок, ДВ Богатирьов
Мачулін, 2016
82016
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
82015
Аналіз процесів чизелювання ґрунтів з застосуванням різних комбінацій робочих органів
ВМ Сало, СМ Лещенко, ВА Пашинський, РВ Ярових
КНТУ, 2015
82015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
КНТУ, 2013
82013
Вплив конструктивних параметрів тукопровода на швидкість потоку гранул добрив
ВА Дейкун, ВМ Сало, СЯ Гончарова
Електронний збірник–К: Збірник праць НУБІП, 2012
82012
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
82012
Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур
В Сало, Л Лузан
Техніка і технології АПК, 14-17, 2014
72014
Анализ дальности полета частиц минеральных удобрений в подлаповом пространстве
ВА Дейкун, ВМ Сало, ВВ Гончаров
Motrol. Motorizacja i energetyka rolnictwa, Lublin 14, 177-179, 2012
72012
Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур
ВМ Сало, ОР Лузан
КНТУ, 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20