Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
КНТУ (ЦНТУ), Кіровоградський національний технічний університет, професор кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування
ПВ Сисолін, ВМ Сало, ВМ Кропівний
К.: Урожай 384, 2001
1322001
Состояние вопроса и перспектива интенсификации работы чизельных орудий с целью сохранения естественного плодородия
С Лещенко, В Сало, А Васильковский
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An …, 2014
242014
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві
В Сало, Д Богатирьов, С Лещенко, М Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
192014
Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій
СМ Лещенко, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 96-102, 2013
192013
Сiльськогосподарськi машини: теоретичнi основи, конструкцiя, проектування: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. iз спец.“Машини та обладнання с.-г. вир-ва”/За ред. МI Чорновола
ПВ Сисолiн, ВМ Сало, ВМ Кропiвний
192001
Experimental Estimate of the Efficiency of Basic Tilling by Chisel Equipment in the Conditions of Soil Compaction
S Leschenko, V Salo, D Petrenko
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 237-243, 2014
172014
Експериментальна оцінка якості роботи комбінованого чизеля з додатковими горизонтальними та вертикальними деформаторами
СМ Лещенко, ВМ Сало, ДІ Петренко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
122015
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
92010
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало
Том II.-луцьк: Ред.-вид. відділ лНТУ, 64-74, 2011
82011
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
72015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 12-17, 2013
72013
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
72012
Технічне забезпечення процесів глибокого розпушування ґрунту
В Сало
Пропозиція: український журнал з питань агробізнесу. Інформаційний …, 2015
62015
Технічне забезпечення процесів подрібнення рослинних решток/[Електронний ресурс] ВМ Сало, ДВ Богатирьов
ВМ Сало
Журнал «Пропозиція, 42-47, 2015
62015
Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур
В Сало, Л Лузан
Техніка і технології АПК, 14-17, 2014
62014
Анализ дальности полета частиц минеральных удобрений в подлаповом пространстве
ВА Дейкун, ВМ Сало, ВВ Гончаров
Motrol. Motorizacja i energetyka rolnictwa, Lublin 14, 177-179, 2012
62012
Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур
ВМ Сало, ОР Лузан
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 271-276, 2010
62010
Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур
ОР Лузан, ВМ Сало, ПГ Лузан, СМ Лещенко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
52012
Обґрунтування основ для моделювання процесів подрібнення рослинних решток./Сало ВМ, Семеняка ІМ, Уманець ІО, Гайденко ОМ
ВМ Сало
Праці Таврійського державного агротехнологісного університету, 105-111, 2010
52010
Прямой посев зерновых культур-это дань моды или необходимость для сельских тружеников
П Сысолин, В Сало
Техніка АПК, 18, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20