Підписатись
Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
Василь Сало, Vasyl Salo, Василий Сало
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування
ПВ Сисолін, ВМ Сало, ВМ Кропівний
К.: Урожай 384, 2001
2202001
Состояние вопроса и перспектива интенсификации работы чизельных орудий с целью сохранения естественного плодородия
С Лещенко, В Сало, А Васильковский
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An …, 2014
242014
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві
В Сало, Д Богатирьов, С Лещенко, М Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
232014
Experimental Estimate of the Efficiency of Basic Tilling by Chisel Equipment in the Conditions of Soil Compaction
S Leschenko, V Salo, D Petrenko
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 237-243, 2014
212014
Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій
СМ Лещенко, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 96-102, 2013
212013
Сiльськогосподарськi машини: теоретичнi основи, конструкцiя, проектування: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. iз спец.“Машини та обладнання с.-г. вир-ва”/За ред. МI Чорновола
ПВ Сисолiн, ВМ Сало, ВМ Кропiвний
212001
Експериментальна оцінка якості роботи комбінованого чизеля з додатковими горизонтальними та вертикальними деформаторами
СМ Лещенко, ВМ Сало, ДІ Петренко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
152015
Тенденції сталого розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування в Україні і за рубежем
СІ Шмат, ПГ Лузан, СВ Колісник
КНТУ, 2010
122010
Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив
ВМ Сало, СМ Лещенко, ПГ Лузан, ЮВ Мачок, ДВ Богатирьов
Мачулін, 2016
102016
Технічне забезпечення процесів глибокого розпушування ґрунту
В Сало
Пропозиція: український журнал з питань агробізнесу. Інформаційний …, 2015
92015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 12-17, 2013
92013
Обґрунтування форми стеблепідіймача сошника для прямої сівби зернових культур
ВМ Сало
Том II.-луцьк: Ред.-вид. відділ лНТУ, 64-74, 2011
92011
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
82015
Вплив конструктивних параметрів тукопровода на швидкість потоку гранул добрив
ВА Дейкун, ВМ Сало, СЯ Гончарова
Електронний збірник–К: Збірник праць НУБІП, 2012
82012
Технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання: монографія
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
Кіровоград: СПД ФО Лисенко ВФ, 2014
72014
Анализ дальности полета частиц минеральных удобрений в подлаповом пространстве
ВА Дейкун, ВМ Сало, ВВ Гончаров
Motrol. Motorizacja i energetyka rolnictwa, Lublin 14, 177-179, 2012
72012
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
72012
Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур
ВМ Сало, ОР Лузан
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 271-276, 2010
72010
Технічне забезпечення процесів подрібнення рослинних решток/[Електронний ресурс] ВМ Сало, ДВ Богатирьов
ВМ Сало
Журнал «Пропозиція, 42-47, 2015
62015
Аналіз процесів чизелювання ґрунтів з застосуванням різних комбінацій робочих органів
ВМ Сало, СМ Лещенко, ВА Пашинський, РВ Ярових
КНТУ, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20