Подписаться
Олександр Олександрович Подобний
Олександр Олександрович Подобний
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження про корисливо-насильницьку організовану злочинну діяльність
ОО Подобний
Форум права, 300–305-300–305, 2013
182013
Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
ОО Подобний
О., 2014.–468 с, 2014
152014
Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія
МП Водько, ОО Подобний
Одеса: Юрид. літ, 2010
152010
Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика: навчально-методичний посібник
ОО Подобний, ОО Подобний
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
132021
Співвідношення документування й доказування
ОО Подобний
Вісник кримінального судочинства, 64-68, 2015
72015
Боротьба з організованою злочинною діяльністю, пов’язаною з викраденням людини: методичні рекомендації
СВ Албул, ОО Подобний
Одеса: ОДУВС, 2010
72010
Оперативна закупівля та контрольоване поста-чання: організація і тактика проведення: Навчальний посібник
СВ Албул, ВА Некрасов, ОО Подобний, СВ Пеньков
К.: МВС України, 2010
72010
Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження
ОО Подобний
Вісник кримінального судочинства, 63-69, 2015
52015
Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні: монографія
МП Водько, МП Водько, ОО Подобний, ОО Подобний
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021
42021
Основні завдання інформатизації правоохоронної діяльності
ОО Подобний, ВМ Слатвінська
32021
Значення оперативного пошуку в оперативно-розшуковій діяльності та в досудовому розслідуванні
ОО Подобний
Південноукраїнський правничий часопис, 172-174, 2015
32015
Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні
ОО Подобний
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 221-227, 2014
32014
Кримінальна субкультура як елемент характеристики корисливо-насильницької організованої злочинності
ОО Подобний
Південноукраїнський правничий часопис, 174-177, 2013
32013
Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження як елемент слідчої таємниці
МЛ Пасечник
Прикарпатський юридичний вісник, 184-187, 2019
22019
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості
ВВ Піддубний
Прикарпатський юридичний вісник.-2018.-Вип. 1 (22), т. 5, ч. 2.-С. 145-149, 2018
22018
Щодо сучасних форм оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницькій злочинності
В Тіщенко, О Подобний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
22016
Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань–складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження
ОО Подобний
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
22015
Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії
ОО Подобний
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 159-164, 2015
22015
Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
ОО Подобний, ДМ Цехан
Актуальні проблеми держави і права, 340-346, 2013
22013
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЇІНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ И КЛАСИФІКАЦІІ ОРГАНІЗОВАНИХ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
ОО Подобний
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20