Follow
Людмила Масол (Liudmyla Masol)
Людмила Масол (Liudmyla Masol)
Institute of Problems of Education, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Verified email at umo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія
ЛМ Масол
К.: Промінь 432, 2006
3982006
Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів
ЛМ Масол, ОВ Гайдамака, ЕВ Бєлкіна, ОВ Калініченко, ІВ Руденко
Х.: Веста: Видавництво «Ранок, 2006
3542006
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
ЛМ Масол
Шкільний світ, 1-16, 2002
1892002
Концепція загальної мистецької освіти
Л Масол
Мистецтво та освіта 1 (31), 2-4, 2004
1432004
Виховний потенціал мистецтва–джерело освітніх інновацій
Л Масол
Мистецтво та освіта 1, 2-5, 2001
1292001
Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання
ЛМ Масол
Харків: Друкарня Мадрид, 2015
1062015
Zahalna mystetska osvita: teoriia i praktyka
LM Masol
Kyiv: Promin [in Ukrainian], 2006
652006
Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів (теоретичні підходи й експериментальний досвід)
ЛМ Масол
Мистецтво та освіта, 2-6, 2009
432009
Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli [Methodology of teaching Art in primary school]
LM Masol, OV Haidamaka, EV Bielkina, OV Kalinichenko, IV Rudenko
Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok, 2006
422006
Методика навчання мистецтва в основній школі: Методичний посібник для вчителів
ЛМ Масол
Київ: Шкільний світ, 2012
322012
Компетентностный подход как фактор модернизации художественного образования
ЛМ Масол
Современное музыкальное и художественное образование: опыт, проблемы …, 2006
312006
Вивчення музики в 5-8 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів
ЛМ Масол, ЛВ Беземчук, ЮО Очаковська, ТО Наземнова
Харків: Скорпіон, 2003
312003
Школа культури виховує людину, яка мислить і прагне творити
Л Масол
Початкова школа 4, 42-44, 2001
302001
Впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури
Л Масол
Мистецтво та освіта 3, 27-30, 2001
302001
Khudozhno-pedahohichni tekhnolohii v osnovnii shkoli: yednist navchannia i vykhovannia [Art and pedagogical technologies in primary school: the unity of teaching and]
LM Masol
Kharkiv: Drukarnia Madryd, 2015
292015
Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегративної мистецької освіти: посібник для вчителя
Л Масол, Н Миропольська, В Рагозіна
К.: Педагогічна думка, 2010
262010
Навч. посіб./ЛМ Масол, СА Ничкало, ГІ Веселовська, ОІ Оніщенко: За заг. ред. ЛМ Масол
Х культура України
К.: Вища школа, 2006
252006
Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти
ЛМ Масол
Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. університету. Серія: Педагогічні науки, 25-31, 2006
252006
Образ–слово–думка: полікультурний діалог в освітньому просторі
Л Масол
Мистецтво та освіта, 38-45, 1999
241999
Художня культура світу: Європейський культурний регіон
НЄ Миропольська, ЕВ Бєлкіна, ЛМ Масол, ОІ Оніщенко
К.: Вища школа 191, 13, 2001
212001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20