Подписаться
Олександр Григорович Антоновський
Олександр Григорович Антоновський
Таврійський державний агротехнологічний університет, асистент
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым
ВА Костюшин, НА Багрикова, СЮ Костин, СА Карпенко, ИИ Маслов, ...
Институт зоологии им. ИИ Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, 2005
142005
КИТАЙСКИЙ КРАБ ERIOCHEIR SINENSIS - ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВСЕЛЕНЕЦ В БАССЕЙН АЗОВСКОГО МОРЯ
ВВ Мурина, АГ Антоновский
Экология моря 55, 37-39, 2001
112001
Макрозообентос Восточного и Центрального Сиваша как кормовая база тундровых куликов в период миграции
ТА Кирикова
Збірник праць Зоологічного музею: наук. вид., 210-236, 2010
82010
Использование куликами кормового макрозообентоса Молочного лимана в период миграции
ТА Кирикова, АГ Антоновский
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2007
72007
Порівняльна характеристика молюсків прісних та солоних водойм Північного Приазов’я
ОГ Антоновський, ОВ Дегтяренко
Актуальні питання біології, екології та хімії 1 (2), 33-45, 2009
62009
Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов
ТА Кирикова, АГ Антоновский
Бранта: Cборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 2011
52011
Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб
ВА Демченко, АГ Антоновский, НА Демченко, НН Сурядная
32008
Педагогічна практика як засіб самореалізації та залучення студентів до інноваційної діяльності
ОГ Антоновський
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2012
22012
Разнообразие макрозообентоса лиманов северо-западного Приазовья
АГ Антоновский
VII Межд. науч.-практ. конф. мол. уч. по проблемам водных экоситем «Pontus …, 2011
22011
Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем
АГ Антоновский, ВА Демченко, НА Демченко, НН Сурядная
Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць, 23-28, 2008
22008
Результати досліджень макрозообентосу в акваторіях Приазовського НПП у 2019 році
ОГ Антоновський, АГ Антоновский, ВВ Ткаченко, К Онофраш
ТДАТУ, 2020
12020
Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина: довідникове видання
НМ Сурядна, ВІ Лисенко, ВО Демченко, НА Демченко, ...
ТОВ" Колор Принт", 2017
12017
Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології
ВО Демченко, НА Демченко, ОГ Антоновський
Збірник наукових статей «ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
12011
Роль і місце педагогічної аксіології у системі сучасної освіти
ОВ Антоновський
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць/[за заг. ред. проф …, 2011
12011
Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря
ВО Демченко, ІС Митяй, ОГ Антоновський, СМ Заброда
12003
Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря
АГ Антоновский, ДС Жигирь, НА Биба, ВА Демченко, ИС Митяй
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001
12001
Особливості розподілу макрозообентосу в прибережній зоні Утлюцького лиману
О Антоновський
Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні, 15, 0
1
СТАН МАКРО-І МЕЙОБЕНТОСНИХ УГРУПОВАНЬ ПСАММОКОНТУРУ БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ
ОГ Антоновський, ВВ Ткаченко, ОВ Дегтяренко
Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького національного технічного …, 0
1
Аналіз результатів соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. що ідентифікують рівень їх ставлення до деяких аспектів впровадження студоцентрованого навчання за спеціальністю …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова, ММ Ганчук, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Соціологічне опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101-Екологія на предмет відповідності освітнього процесу принципам …
ВП Скиба, ВП Скиба, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20