Олександр Григорович Антоновський
Олександр Григорович Антоновський
Таврійський державний агротехнологічний університет, асистент
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым
ВА Костюшин, НА Багрикова, СЮ Костин, СА Карпенко, ИИ Маслов, ...
Институт зоологии им. ИИ Шмальгаузена Национальной академии наук Украины, 2005
142005
КИТАЙСКИЙ КРАБ ERIOCHEIR SINENSIS - ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВСЕЛЕНЕЦ В БАССЕЙН АЗОВСКОГО МОРЯ
ВВ Мурина, АГ Антоновский
Экология моря 55, 37-39, 2001
112001
Макрозообентос Восточного и Центрального Сиваша как кормовая база тундровых куликов в период миграции
ТА Кирикова
Збірник праць Зоологічного музею: наук. вид., 210-236, 2010
82010
Использование куликами кормового макрозообентоса Молочного лимана в период миграции
ТА Кирикова, АГ Антоновский
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2007
72007
Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов
ТА Кирикова, АГ Антоновский, ОГ Антоновський
52011
Порівняльна характеристика молюсків прісних та солоних водойм Північного Приазов’я
ОГ Антоновський, ОВ Дегтяренко
Актуальні питання біології, екології та хімії 1 (2), 33-45, 2009
52009
Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб
ВА Демченко, АГ Антоновский, НА Демченко, НН Сурядная
32008
Педагогічна практика як засіб самореалізації та залучення студентів до інноваційної діяльності
ОГ Антоновський
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2012
22012
Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем
АГ Антоновский, ВА Демченко, НА Демченко, НН Сурядная
Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць, 23-28, 2008
22008
Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина: довідникове видання
НМ Сурядна, ВІ Лисенко, ВО Демченко, НА Демченко, ...
ТОВ" Колор Принт", 2017
12017
Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології
ВО Демченко, НА Демченко, ОГ Антоновський
12011
Роль і місце педагогічної аксіології у системі сучасної освіти
ОВ Антоновський
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць/[за заг. ред. проф …, 2011
12011
Разнообразие макрозообентоса лиманов северо-западного Приазовья
АГ Антоновский
VII Межд. науч.-практ. конф. мол. уч. по проблемам водных экоситем «Pontus …, 2011
12011
Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря
ВО Демченко, ІС Митяй, ОГ Антоновський, СМ Заброда
12003
Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря
АГ Антоновский, ДС Жигирь, НА Биба, ВА Демченко, ИС Митяй
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім …, 2001
12001
СТАН МАКРО-І МЕЙОБЕНТОСНИХ УГРУПОВАНЬ ПСАММОКОНТУРУ БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ
ОГ Антоновський, ВВ Ткаченко, ОВ Дегтяренко
VІІ-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, 145, 0
1
Результати досліджень макрозообентосу в акваторіях Приазовського НПП у 2019 році
ОГ Антоновський, АГ Антоновский, ВВ Ткаченко, К Онофраш
ТДАТУ, 2020
2020
Опис до патенту на корисну модель№ 139782" Нівелірна рейка"
СІ Малюта, СИ Малюта, ЛМ Даценко, ЛН Даценко, АО Ангеловська, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Бойові дії на території сучасної Закарпатської області в листопаді 1944 р.: погляд з німецької сторони
ОГ Антоновський, АГ Антоновский
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2020
2020
Деякі аспекти дослідження екологічного стану річок Приазов’я
ВП Скиба, ВП Скиба, ОГ Антоновський, АГ Антоновский, СІ Мовчан, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20