Світлана Руденко
Світлана Руденко
професор кафедри екології та біомоніторингу, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна екологія: практичний курс
СС Руденко, СС Костишин, ТВ Морозова
Чернівці: Рута 300, 162, 2003
772003
Алюміній у природних біотопах: Біохімічна адаптація тварин
СС Руденко
Чернівці: Вид-во ЧНУ “Рута”.–2001.–300 с, 2001
192001
Effect of selenium on the functional state of white rat kidney in aluminum-cadmium poisoning | [Vplyv selenu na funktsional'nyi stan nyrok bilykh shchuriv pry aliuminiievo …
KMV Rudenko SS, Bodnar BM, Kukharchuk OL, Mahalias VM, Rybshch'ka MM ...
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal 70 (6), 1998
161998
Effect of selenium on the functional state of white rat kidney in aluminum-cadmium poisoning | [Vplyv selenu na funktsional'nyi stan nyrok bilykh shchuriv pry aliuminiievo …
KMV Rudenko SS, Bodnar BM, Kukharchuk OL, Mahalias VM, Rybshch'ka MM ...
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal 70 (6), 1998
161998
Dynamical and system-wide properties of linear flow-quantified food webs
SS Buzhdygan, O.Y., Patten, B.C., Kazanci, C., Ma, Q., Rudenko
Ecological Modelling, 2012
92012
Трансформація угруповань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці)
ММ Федоряк, ЛВ Брушнівська, СС Руденко
Доповіді НАН України, 2010
92010
О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕННОСТИ ПАУКОВ (ARANEÏ) Ж ИЛЫ Х И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТОВ УКРАИНЫ
MМ Федоряк, CC Руденко
Редакційна колегія, 2009
92009
Природний та антропогенно трансформований рівень рухомих форм важких металів та алюмінію в ґрунтах населених пунктів різних природних зон Чернівецької області України
СС Костишин, СС Руденко, ТВ Морозова
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія.–2001.–Вип 126, 70-83, 2001
92001
Селен у грунтах Буковини
СС Руденко, ЮМ Дмитрук
Вісник аграрної науки. Наукові записки, 50-54, 1999
81999
Оценка качества образования в вузе
СС Руденко
Вестник Забайкальского государственного университета, 2008
72008
Влияние оксида азота на двигательную и секреторную функции желудка и двенадцатиперстной кишки у больных язвенной болезнью и хроническим гастродуоденитом
СА Руденко
ГОУВПО" Санкт-Петербургская государственная медицинская академия", 2004
72004
та ін. Можливості застосування фiтотерапiї у дітей перших п’яти років життя, хворих на обструктивний бронхіт і бронхіальну астму
ОМ Охотнікова, СМ Руденко, ЮІ Гладуш
Здоровье Украины, 38-39, 2012
62012
Аранеокомплекси приміщень промислових підприємств у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці)
ММ Федоряк, ЛВ Брушнівська, СС Руденко
Екологія та ноосферологія 21 (1-2), 27-37, 2010
62010
Угруповання павуків-герпетобіонтів територій деяких підприємств м. Чернівці/Федоряк М. М., Брушнівська ЛВ, Руденко СС
ММ Федоряк
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.–Чернівці …, 2009
62009
Ступінь впливу гетероциклічних похідних аміноцукрохінолінію на елімінацію плазмід антибіотикорезистентності мікроорганізмів
СС Руденко, СС Руденко
Інститут мікробіології і імунології імені ІІ Мечникова Академії медичних …, 2008
62008
Вплив взаємодії алюмінію і фтору на захворювання карієсом мешканців Північної Буковини
СС Руденко, БП Том’юк, МА Бербець, ТМ Філянович
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 243-248, 2005
62005
Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми
ОО Речкіна, СМ Руденко, АС Дорошенкова, ОМ Кравцова
Современная педиатрия, 97-101, 2017
52017
Порівняльний аналіз забруднення агроландшафтів Чернівецької області важкими металами та алюмінієм
СС Руденко, СС Костишин, ТВ Морозова
Екологія та ноосферологія 14 (3-4), 73-78, 2003
52003
Нуклеїнові кислоти: біохімія, генетика, екологія
СС Костишин, ММ Марченко, СС Руденко
Чернівці: Рута, 1998
51998
Застосування мережевого рольового аналізу для побудови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем
СС Руденко, ОЯ Буждиган
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20