Подписаться
Анатолій Павленко
Анатолій Павленко
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", факультет маркетингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг: підручник
АФ Павленко, АВ Войчак
К.: КНЕУ 246, 2003
7902003
Маркетинговий менеджмент
Ф Котлер, К Келлер, А Павленко
К.: Хімджест 720, 3, 2008
3012008
Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія
АФ Павленко, АВ Войчак, ТО Примак
К.: КНЕУ 404, 2005
1912005
Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: Наук. доповідь
АФ Павленко, МГ Чумаченко
К.: КНЕУ, 5-6, 2001
892001
Маркетингова політика ціноутворення: монографія
АФ Павленко, ВЛ Корінєв
К.: КНЕУ 332, 2004
822004
Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ
ІВ Лилик
Маркетинг в Україні, 7-13, 2011
54*2011
Маркетинг: Навчальний посібник у тестах
ЯА Гончарук, АФ Павленко, СВ Скибінський
Київ: КНЕУ, 2002
522002
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
В Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
451993
Теорія і практика маркетингу в Україні: монографія
АФ Павленко, АВ Войчак, ВЯ Кардаш, ВП Пилипчук
К.: КНЕУ, 2005
402005
Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: монографія
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, ІІ Гончарова
К.: КНЕУ, 2005
362005
Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні
АФ Павленко, АВ Войчак
Маркетинг: теорія і практика: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф, 15-18, 1998
251998
Трансформация курса «Экономический анализ деятельности предприятий»: науч
АФ Павленко, НГ Чумаченко
К.: КНЕУ, 2001
212001
Призначення і зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з маркетингу
АФ Павленко, ВЯ Кардаш, ВП Пилипчук
Маркетинг в Україні, 17, 2003
192003
Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості
АО Задоя
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010
182010
Маркетинг: навч. посіб
АФ Павленко, АВ Войчак
Київ: КНЕУ, 2015
172015
Університетська автономія в системі конкурентоспроможного розвитку вищої освіти
АФ Павленко
Інститут вищої освіти ДВНЗ" Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011
162011
Маркетинговий менеджмент: пiдручник та iн
Ф Котлер, КЛ Келлер, АФ Павленко
162008
Маркетинговi комунiкацiї: сучасна теорiя i практика: монографiя
АФ Павленко, АВ Войчак, ТО Примак
162005
Маркетинговые коммуникации: современная теория и практика: монография
АФ Павленко, АВ Войчак, ТО Примак
К.: КНЕУ, 2005
152005
Маркетинг: підручник
АВ Войчак, АФ Павленко
К.: КНЕУ, 2003
152003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20