Підписатись
Рудь Надія, N. Rud
Рудь Надія, N. Rud
Луцький національний технічний університет, професор кафедри економіки
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник
НТ Рудь
Луцьк: РВВ ЛДТУ, 171-201, 2007
552007
Управління персоналом
ОМ Шубалий, НТ Рудь, АІ Гордійчук, ІВ Шубала, МІ Дзямулич, ...
Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018
432018
Інноваційна інфраструктура регіону: теорія, методологія, практика: монографія
НТ Рудь
Луцьк, ВРР ЛНТУ, 2011
322011
Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку
ЗВ Герасимчук, НТ Рудь
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
242010
Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки
НТ Рудь
Регіональна економіка, 140-150, 2011
202011
Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства
НТ Рудь
Економічний форум, 323-332, 2015
152015
ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ-НОВА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НТ Рудь
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
132013
Cluster interaction mechanism in the formation of innovative model of region's economy
NT Rud, OI Marchuk, GA Yasheva
Актуальні проблеми економіки, 281-289, 2014
122014
Ekonomika: orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics: organization of innovative activity]
NT Rud
RVV LDTU, Lutsk, Ukraine, 2007
122007
Інноваційний потенціал персоналу підприємства: сутність, управління та методи оцінки
НТ Рудь
Економічний форум, 180-190, 2019
112019
Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів у регіонах
НТ Рудь
Луцьк: Луцький НТУ, 2012
112012
Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності
НТ Рудь, М Мохнар
Економічний форум, 197-207, 2016
102016
Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [New methodological approaches to the analysis of the innovative potential of the enterprise]
NT Rud
Ekonomichnyi forum 3, 323-332, 2015
92015
Роль інноваційних стратегій у підвищенні інноваційного потенціалу регіону
НТ Рудь
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
92010
Моделювання інноваційних процесів регіону
НТ Рудь
Вісник Луцького національного технічного університету, 52-59, 2010
92010
Vidkryti innovatsii–nova paradyhma innovatsijnoho rozvytku [Open innovation–the new paradigm of innovation development]
NT Rud
Scientific notes of National University" Ostroh Academy 21, 81-85, 2013
8*2013
Innovatsiinyi potentsial rehionu: novi pidkhody do otsinky [Innovative potential of the region: new approaches to evaluation]
NT Rud
Rehionalna ekonomika 4, 140-150, 2011
82011
Iнновацiйна iнфраструктура регiону: теорiя, методологiя, практика: монографiя
НТ Рудь
82011
Інноваційні ризики
НТ Рудь
Донецький національний технічний університет, 2004
82004
Інтелектуальний потенціал: фактори формування і реалізації
НТ Рудь, ЮМ Гаврилюк
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 283-297, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20