Follow
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТВ Круцевич, ГВ Безверхня
6202010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
Видавництво НУФВСУ" Олімпійська література", 2011
6192011
та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:[наук. метод, посібн.]
ОІ Пометун, ЛВ Пироженко
К.: Видавництво АСК 192, 2004
3532004
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
2402019
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
I Maksymchuk, B Maksymchuk, V Frytsiuk, T Matviichuk, I Demchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 810-815, 2018
1962018
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
1652012
Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators
O Bezliudnyi, O Kravchenko, B Maksymchuk, M Mishchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (3), 1585-1590, 2019
1582019
Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: макроекономічний аспект
VK Simonenko, OI Baranovsʹkyĭ, PS Petrenko
Знання України, 2006
1462006
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
1392011
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
ДІ Пащенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
1382006
Developing healthcare competency in future teachers
B Maksymchuk, T Matviichuk, V Solovyov, H Davydenko, R Soichuk, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 24-43, 2020
1312020
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
1292008
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
1272004
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/ІП Рогальська.–Луганськ, 2009.–45 с, 2009
1262009
Теорія і методика психолого педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч. метод. посіб
ОМ Коберник
ОМ Коберник–К.: Наук. світ, 2001
1262001
The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children
L Behas, B Maksymchuk, I Babii, S Tsymbal-Slatvinska, N Golub, V Golub, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 1333-1340, 2019
1222019
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів та студентів
ГВ Безверхня, ВВ Цибульська, ГІ Гончар
ВПЦ «Візаві», 2004
1182004
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
К.: Експрес 608, 5, 2009
1162009
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
1082004
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
1082000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20