Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
5472010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
4382011
Інтерактивні технології навчання
ОІ Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1542004
Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: макроекономічний аспект
VK Simonenko, OI Baranovsʹkyĭ, PS Petrenko
Знання України, 2006
1342006
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
1322019
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
1312012
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009
1162009
Теорія і методика психолого педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч. метод. посіб
ОМ Коберник
ОМ Коберник–К.: Наук. світ, 2001
1102001
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
I Maksymchuk, B Maksymchuk, V Frytsiuk, T Matviichuk, I Demchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 810-815, 2018
109*2018
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
Д Пащенко
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 251, 2009
1072009
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
1032011
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/ІП Рогальська.–Луганськ, 2009.–45 с, 2009
962009
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11 класів
ГВ Безверхня
ЛДІФК.-Львів, 2004
962004
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
952004
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
952000
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
902008
Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи
ЛІ Мамчур
Херсон, 2012
852012
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
842004
Проектно-технологічна система трудового навчання
О Коберник
Трудова підготовка в закладах освіти, 8-12, 2003
842003
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій
ОА Комар
РВЦ «Софія», 2008
832008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20