Follow
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
5512010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
4932011
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
1992019
Інтерактивні технології навчання
ОІ Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Київ: Наук. світ 85 (1), 2004
1832004
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
I Maksymchuk, B Maksymchuk, V Frytsiuk, T Matviichuk, I Demchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 810-815, 2018
1452018
Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: макроекономічний аспект
VK Simonenko, OI Baranovsʹkyĭ, PS Petrenko
Знання України, 2006
1382006
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
1372012
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009
1192009
Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators
O Bezliudnyi, O Kravchenko, B Maksymchuk, M Mishchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (3), 1585-1590, 2019
1182019
Теорія і методика психолого педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч. метод. посіб
ОМ Коберник
ОМ Коберник–К.: Наук. світ, 2001
1142001
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
ДІ Пащенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
1102006
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
1072011
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
1062004
The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children
L Behas, B Maksymchuk, I Babii, S Tsymbal-Slatvinska, N Golub, V Golub, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 1333-1340, 2019
1042019
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/ІП Рогальська.–Луганськ, 2009.–45 с, 2009
1022009
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
1002000
МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
ГВ Безверхня, ВВ Цибульська, ГІ Гончар
ВПЦ «Візаві», 2004
982004
Developing healthcare competency in future teachers
B Maksymchuk, T Matviichuk, V Solovyov, H Davydenko, R Soichuk, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 24-43, 2020
962020
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
952008
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
912004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20