Follow
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
5642010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
5062011
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
2062019
Інтерактивні технології навчання
О Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1852004
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
I Maksymchuk, B Maksymchuk, V Frytsiuk, T Matviichuk, I Demchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 810-815, 2018
1552018
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
1402012
Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні: макроекономічний аспект
VK Simonenko, OI Baranovsʹkyĭ, PS Petrenko
Знання України, 2006
1392006
Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators
O Bezliudnyi, O Kravchenko, B Maksymchuk, M Mishchenko, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (3), 1585-1590, 2019
1242019
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
ДІ Пащенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
1232006
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009
1202009
Теорія і методика психолого педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч. метод. посіб
ОМ Коберник
ОМ Коберник–К.: Наук. світ, 2001
1172001
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
1152004
The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children
L Behas, B Maksymchuk, I Babii, S Tsymbal-Slatvinska, N Golub, V Golub, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 1333-1340, 2019
1082019
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
1082011
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/ІП Рогальська.–Луганськ, 2009.–45 с, 2009
1082009
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
1032000
Developing healthcare competency in future teachers
B Maksymchuk, T Matviichuk, V Solovyov, H Davydenko, R Soichuk, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 24-43, 2020
1002020
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
982008
МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
ГВ Безверхня, ВВ Цибульська, ГІ Гончар
ВПЦ «Візаві», 2004
972004
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
942004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20