Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (МОН України)
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
4222010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
2932011
Інтерактивні технології навчання
О Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1232004
Основи єдиної системи державного ф_нансового контролю в Україн_ (макроеконом_чний аспект)
ВК Симоненко, О Барановський, ПС Петренко
Знання України, 2006
1132006
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009
1012009
Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі
ОМ Коберник
К.: Науковий світ 182, 2001
942001
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
ДІ Пащенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
912006
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
832012
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11 класів
ГВ Безверхня
ЛДІФК.-Львів, 2004
762004
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
762000
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
752015
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
722008
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
Луганськ (Rogalska, IP (2009). Theoretical and methodological principles of …, 2009
712009
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
712004
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
672004
Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ–ХХ століття)
ГТ Кловак
Кловас ГТ–К, 2005
662005
Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХІХ–початок ХХ століття): монографія
НС Побірченко
К.: Наук. світ, 331, 2002
662002
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології
ОА Комар
Павла Тичини. Умань, 2011
632011
Проектно-технологічна система трудового навчання
ОМ Коберник
Трудова підготовка в закладах освіти, 8-12, 2003
632003
Проектування навчально-виховного процесу в школі
ОМ Коберник
К.: Хрещатик, 1995
621995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20