Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Міністерство освіти і науки України
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
3492010
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
2052011
Основи єдиної системи державного ф_нансового контролю в Україн_ (макроеконом_чний аспект)
ВК Симоненко, О Барановський, ПС Петренко
Знання України, 2006
1102006
Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі
ОМ Коберник
К.: Науковий світ 182, 2001
792001
Ukraine's positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness
I Gryshova, I Kriukova, O Mitiai
Економiчний часопис-XXI, 24-27, 2015
712015
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
НАН України; Ін-т екон. та прогнозув, 2009
712009
Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект
НС Побірченко
Освіта та педагогічна наука, 24-31, 2012
702012
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів
ДІ Пащенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
672006
Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія
ІП Рогальська
К.: Міленіум, 2008
632008
Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ–ХХ століття)
ГТ Кловак
Кловас ГТ–К, 2005
622005
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
612004
Педагогічна і просвітницька діяльність українських громад у ІІ половині ХІХ–на початку ХХ століття: у 2 кн./Наталія Побірченко
НС Побірченко
К.: Науковий світ 307, 2000
612000
Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХІХ–початок ХХ століття): монографія
НС Побірченко
К.: Наук. світ, 331, 2002
572002
Проектування навчально-виховного процесу в школі
ОМ Коберник
К.: Хрещатик, 1996
571996
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві
ІП Рогальська
ІП Рогальська: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних …, 2009
562009
Інтерактивні технології–технології співпраці
ОА Комар
Початкова школа, 5-7, 2004
562004
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів
ГВ Безверхня
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2004
552004
Проектно-технологічна система трудового навчання
ОМ Коберник
Трудова підготовка в закладах освіти, 8-12, 2003
542003
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
502010
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Коберник ОМ, Ящук СМ–Умань, 2001
502001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20