Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мале підприємництво: основи теорії і практики
ЗС Варналій
К.: Знання 277, 2001
4572001
Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб.
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 263, 2006
416*2006
Страхова справа
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 2, 1997
4161997
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 687, 2008
365*2008
Інтелектуальна власність: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 2006
3652006
Державні фінанси
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
Навчальний посібник/За заг. ред. Базилевича ВД–К.: Атіка 2004, 1-2, 2002
2942002
Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб
АО Старостіна, ВА Кравченко
К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка, 2004
2762004
Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія
МЙ Малік, ОА Нужна
К.: ННЦ ІАЕ, 198-202, 2007
2512007
Основи підприємництва: навч. посіб.
ЗС Варналій
К.: Знання-прес, 2002
2322002
Макроекономіка: підручник
ВД Базилевич, КС Базилевич, ЛО Баластрик
К.: Знання, 703, 2007
2232007
Економічні системи епохи глобальних змін
НІ Гражевська
К.: Знання 431, 2008
2092008
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НІ Гражевська
К.: Знання-Прес, 2008
1982008
Банківський маркетинг: підручник
ІО Лютий, ОО Солодка
К.: Центр учбової літератури 2, 2009
171*2009
Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія
ЗС Варналій
К.: Знання України, 2011
1592011
Страховий ринок України
ВД Базилевич
К.: Знання 372, 1998
1571998
Маркетинг: підручник
АО Старостіна
К.: Знання, 100-124, 2009
154*2009
Страхування: підручник
ВД Базилевич
Режим доступу: http://pidruchniki. ws/1584072042387/strahova_sprava …, 2008
1452008
Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології
ПТ Саблук, МЙ Малік, ВЛ Валентинов
К.: ІАЕ 294, 2002
1362002
Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія
СВ Науменкова, СВ Міщенко
К.: Університет банківської справи, Центр наукових досліджень НБУ 384, 4, 2009
1342009
Ринок фінансових послуг: навч. посіб.
СВ Науменкова
К.: Знання 532, 2010
1322010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20