Світ фінансів
Світ фінансів
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Якість вищої освіти України-погляд у майбутнє
С Ніколаєнко
Світ фінансів, 2006
972006
Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах
ВГ Дем’янишин
Світ фінансів, 2007
522007
Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади
ВС Свірський
Світ фінансів, 43-51, 2017
392017
Концептуальні основи та статистичні індикатори оцінки боргової безпеки держави
О Царук
Світ фінансів, 2007
352007
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Світ фінансів, 2008
292008
Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком
ОЛ Малахова
Світ фінансів, 101-112, 2017
282017
Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи
С Юрій, В Дем’янишин
Світ фінансів, 7 - 27, 2010
262010
Теоретичні засади бюджетної політики
ВГ Дем’янишин
Світ фінансів, 2007
262007
Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування
Н Кравчук
Світ фінансів, 2006
232006
Фінансова парадигма місцевого самоврядування
СІ Юрій
Світ фінансів, 2004
232004
Податкова держава: генезис, концепція, еволюція
ВЛ Андрущенко
Світ фінансів, 7-15, 2017
222017
Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів
ВГ Дем’янишин, А Тулюлюк
Світ фінансів, 2008
202008
Основи комплексного управління активами і пасивами банку
ЖМ Довгань
Світ фінансів, 2008
202008
Дефініція ризику податкової системи
О Десятнюк
Світ фінансів, 2007
202007
Bancassurance-як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній
БЛ Луців, ОА Притула
Світ фінансів, 119-123, 2017
182017
Державні фінанси в умовах формування демократичного суспільства
ОП Кириленко
Світ фінансів, 2004
182004
Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії
ОВ Дзюблюк
Світ фінансів, 7-16, 2017
172017
Фінансова консолідація як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу
З Васильченко
Світ фінансів, 2006
172006
Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні
ІМ Таранов, ВА Валігура
Світ фінансів, 2006
172006
Рейтингова система і рейтинг-оцінка фінансової стійкості страхових компаній України
ЛВ Шірінян
Світ фінансів, 152-163, 2017
162017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20