Підписатись
Юденко Оксана Вадимівна; Yudenko Oksana; ORCID ID 0000-0002-8485-7794
Юденко Оксана Вадимівна; Yudenko Oksana; ORCID ID 0000-0002-8485-7794
Національний універсистет оборони України імені Івана Черняховського
Підтверджена електронна адреса в nuou.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах
ОВ Погонцева
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2011
192011
Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи у сучасних оздоровчих центрах
ОВ Погонцева
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання …, 2009
72009
Factors and conditions of the environmental and economic security formation in Ukraine
I Britchenko, J Drotarova, O Yudenko, L Golovina, T Shmatkovska
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 2 (12/02-XXIX), Рр. 108-112, 2022
52022
Фізкультурно-спортивні послуги - складова психо-фізичної та соціальної адаптації військових із наслідками бойової травми
СО Шапіро, ОВ Юденко
Київ: НУФВСУ. (кваліфікаційна робота магістра) URI: http://reposit.uni-sport …, 2020
52020
Спорт проти булінгу: Навчальна програма факультативу, курсу за вибором: методичне видання
ВВ Деревянко, ОВ Погонцева, ІР Захарчук
Навчальна програма факультативу, курсу за вибором: методичне видання. Київ …, 2017
52017
Оценка эффективности комплекса реабилитационных мероприятий на состояние здоровья лиц с болезнью Паркинсона
ОВ Владимирова, ИВ Кальонова, КА Фарахян
Педагогіка, психологія, та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2007
52007
Погляд науково-педагогічних працівників на особливості формування в умовах пандемії COVID-19 здоров’язбережувальної компетенції у бакалаврів гуманітарно-педагогічних факультетів
ОВ Отрошко, ОВ Юденко, СЮ Путров
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
32021
Спортивне орієнтування як ефективна складова комплексної фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів-військовослужбовців АТО і ОСС в Україні
М Тимощук, О Юденко
Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і спорту : Матеріали науково …, 2020
32020
Інноваційна технологія вивчення структури мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у осіб з інвалідністю (на матеріалі баскетболу)
ОВ Юденко, ЕВ Дьомін, РП Денисов, ЮМ Юденко
Modern sience: problems and innovations: I Международная научно-практическая …, 2020
32020
Настільний теніс як засіб соціальної інтеграції учасників АТО / ООС (на матеріалі таборів активної реабілітації)
ЄС Копоть, ОВ Юденко
Київ : НУФВСУ, 2021. кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня …, 2021
22021
Впровадження інноваційних фітнес-технологій в програми фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців із наслідками бойової травми
ОВ Юденко, НМ Крушинська, ОВ Омельчук
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні …, 2021
22021
Спорт заради розвитку («Щаслива та захищена дитина – активна та здорова родина і нація») : навчально-методичний посібник
ОВ Погонцева, ВВ Деревянко, ІР Захарчук, ВО М., ОС Трофімов
Київ: Вид-во "Феникс" : https://www.unicef.org/ukraine/media/636/file/Sport …, 2017
22017
Аналіз навчальних програм для майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах Чехії
МВ Оксана Погонцева
// Міжнародна науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність …, 2015
22015
Сучасний стан сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в сучасних центрах оздоровчого фітнесу, SPA&Wellness
ПО Вадимівна, ММ Василенко
Фізична культура, спорт і здоровʼя нації: збірник наукових праць: Режим …, 2014
22014
Модель формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в сучасних оздоровчих центрах
ПО Вадимівна
Вісник Чернігівського національного університету. – Серія: Педагогічні науки …, 2012
2*2012
Використання апаратних методів відновлення при остеохондрозі
ОВ Владімірова, НА Варвінська, ІВ Кальонова
Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал.спеціальний …, 2008
22008
Скринінгове дослідження змін еритроцитів периферичної крові спортсменів після тренувального навантаження
ОВ Владімірова, ВО Сорокін
Молода спортивна наука України. Зб. наук. Праць з галузі фізичної кульутри і …, 2002
22002
Медичні, біомеханічні та фізіотерапевтичні технології: тренди військового часу
ОВ Юденко, ОБ Жила, ЮМ Юденко, АС Білоус
Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice …, 2022
12022
Військовослужбовці із наслідками бойової травми та члени їх родин – споживачі фізкультурно-спортивних послуг в ролі клієнтів чи пацієнтів
ОВ Юденко, КВ Вінніченко, ЮМ Юденко
Physical culture and Sports in the European Educational space. Wloclawek …, 2021
12021
Корекція стресостійкості засобами спортивних ігор у військовслужбовців із наслідками бойової травми
О Юденко, В Білошицький, С Бойченко, Г Галашевський
Військова освіта : Збірник наукових праць Національного університету оборони …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20