Подписаться
Тимохова   Галина Борисівна,(Galina Timohova,G.B. Tymokhova ,Г.Б.Тимохова,)
Тимохова Галина Борисівна,(Galina Timohova,G.B. Tymokhova ,Г.Б.Тимохова,)
ХГУ "Народная украинская академия", KhUH People's Ukrainian Academy, доцент, канд. эконом. н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nua.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління суб’єктами господарювання : проблеми теорії та практики : монографія
ІОА Яременко О. Л., Строкович Г. В.
Х. : Вид-во НУА, 2013
152013
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
132008
Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. ; Нар. укр. акад. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 316 с.
ГБ Тимохова
62018
Контроллинг : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 7.050107 – Экономика предприятия (для всех форм обучения)
ГБ Тимохова
Х. : Изд-во НУА, 2010
62010
Research Study of the Problems of Human Resourcing of the Scientific and Innovation Entrepreneurship
OS Mykola Kyzym, Viktoriia Khaustova, Olena Reshetnуak, Galina Timohova
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 213-218, 2019
3*2019
Особливості реалізації стратегій розвитку інтелектуального бізнесу
ГБ Тимохова
Вісн. Одеського нац. ун–ту. 22 (12(65)), С. 74–78, 2018
22018
Аналіз інституційних механізмів розвитку науки та освіти в Україні
ГБ Тимохова
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку …, 2018
22018
Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу:автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец.08.01.01 …
ГБ Тимохова
Х., 2003
22003
Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу
ГБ Тимохова
12019
Менеджмент: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ГБ Тимохова, ТА Белоконь
Народная украинская академия, 2017
12017
Стратегія фінансування компанії на початковій стадії життєвого циклу як інструмент збільшення її вартості для акціонерів
ГБ Тимохова, АЄ Ільченко
Молодий вчений, 2015
1*2015
Стратегія підприємств та бізнесу
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2021
2021
Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: думки професіоналів
ЕВ Астахова, ВВ Компаниец, ВВ Астахов, ОЛ Войно-Данчишина, ...
Народная украинская академия, 2021
2021
1.3 ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГБ Тимохова
Рекомендовано до видання Вченою радою Харківського гуманітарного …, 2020
2020
Some «traps» of human capital development under the conditions of global social transformations
K Mykhaylyova, G Tymohova
Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values, 679-688, 2020
2020
Глосарій законодавчих термінів освітньої діяльності
ГБ Тимохова, ИБ Кравчина
Народная украинская академия, 2020
2020
Гроші та кредит: методичні рекомендації до практичних занять
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2020
2020
Методичні рекомендації з організації науково-дослідної практики для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та …
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2020
2020
Основи проектної діяльності
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2019
2019
Проблеми формування соціального капіталу в контексті розвитку інституту тіньової освіти
ГБ Тимохова
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» 25, с. 45-53, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20