Тимохова   Галина Борисівна,(Galina Timohova,G.B. Tymokhova ,Г.Б.Тимохова,)
Тимохова Галина Борисівна,(Galina Timohova,G.B. Tymokhova ,Г.Б.Тимохова,)
ХГУ "Народная украинская академия", KhUH People's Ukrainian Academy, доцент, канд. эконом. н.
Підтверджена електронна адреса в nua.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління розвитком суб'єктів господарювання: монографія
ОЛ Яременко, АВ Строкович, ЕН Панкратова, ВГ Яременко, ...
Народная украинская академия, 2008
132008
Стратегічне управління суб’єктами господарювання : проблеми теорії та практики : монографія
ІОА Яременко О. Л., Строкович Г. В.
Х. : Вид-во НУА, 2013
122013
Контроллинг : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 7.050107 – Экономика предприятия (для всех форм обучения)
ГБ Тимохова
Х. : Изд-во НУА, 2010
62010
Research Study of the Problems of Human Resourcing of the Scientific and Innovation Entrepreneurship
OS Mykola Kyzym, Viktoriia Khaustova, Olena Reshetnуak, Galina Timohova
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 213-218, 2019
3*2019
Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. ; Нар. укр. акад. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 316 с.
ГБ Тимохова
32018
Особливості реалізації стратегій розвитку інтелектуального бізнесу
ГБ Тимохова
Вісн. Одеського нац. ун–ту. 22 (12(65)), С. 74–78, 2018
22018
Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу:автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец.08.01.01 …
ГБ Тимохова
Х., 2003
22003
Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу
ГБ Тимохова
12019
Стратегія фінансування компанії на початковій стадії життєвого циклу як інструмент збільшення її вартості для акціонерів
ГБ Тимохова, АЄ Ільченко
Молодий вчений, 2015
1*2015
Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: думки професіоналів
ЕВ Астахова, ВВ Компаниец, ВВ Астахов, ОЛ Войно-Данчишина, ...
Народная украинская академия, 2021
2021
1.3 ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГБ Тимохова
Рекомендовано до видання Вченою радою Харківського гуманітарного …, 2020
2020
Some «traps» of human capital development under the conditions of global social transformations
K Mykhaylyova, G Tymohova
Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values, 679-688, 2020
2020
Глосарій законодавчих термінів освітньої діяльності
ГБ Тимохова, ИБ Кравчина
Народная украинская академия, 2020
2020
Гроші та кредит: методичні рекомендації до практичних занять
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2020
2020
Методичні рекомендації з організації науково-дослідної практики для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та …
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2020
2020
Основи проектної діяльності
ГБ Тимохова
Народная украинская академия, 2019
2019
Проблеми формування соціального капіталу в контексті розвитку інституту тіньової освіти
ГБ Тимохова
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» 25, с. 45-53, 2019
2019
Чинники розвитку інтелектуального підприємництва в Україні
ГБ Тимохова
Управління розвитком підприємництва в Україні : реалії та перспективи …, 2019
2019
Некоторые аспекты менеджмента знаний на украинских предприятиях
ГБ Тимохова, ЕА Банникова
Актуальные научные исследования в современном мире, С. 28–36, 2019
2019
Особенности формирования стратегии управления человеческим капиталом в условиях VUGA – среды
ГБ Тимохова, ДС Даньков
Актуальные исследования в современном мире, С. 28–36, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20