Follow
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Professor of Educational Sciences
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
1762011
Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students.
O Mozolev, I Bloshchynskyi, O Alieksieiev, L Romanyshyna, L Zdanevych, ...
Scopus, 2019
372019
Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of …
IM Melnychuk
V. Hnatiuk Ternopil National university.[in Ukrainian], 2011
352011
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
272010
Strategic significance of english in self-education of the students of socio-humanitarian specialities for fundamentalization of university education
I Melnychuk, L Rebukha, I Bloshchynskyi
262018
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань
ІЯ Мельничук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
232001
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
222000
Improvement of students’ morpho-functional development and health in the process of sport-oriented physical education
K Prontenko, G Griban, I Bloshchynskyi, IM Melnychuk, DV Popovych, ...
Wiad Lek 73 (1), 161-168, 2020
202020
Higher School Instructors' Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students' Professional Training.
I Melnychuk, I Drozdova, I Savchak, I Bloshchynskyi
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
192019
Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації
ЛБ Служинська
192012
Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities
I Melnychuk, N Fedchyshyn, O Pylypyshyn, A Vykhrushch
Cultura 16 (1), 165-174, 2019
152019
Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів
ІМ Мельничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" теорія і методика професійної …, 2002
152002
Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема
ІМ Мельничук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
142015
Цільові аспекти використання тренінгів
ІМ Мельничук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць/Уман. держ …, 2007
132007
Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers professional …
IM Melnychuk
Ternopil: Ekonomichna dumka 326, 2010
122010
Prospects, Problems and Ways to Improve Distance Learning of Students of Higher Educational Institutions.
M Kryshtanovych, I Gavrysh, O KHLTOBINA, I Melnychuk, N Salnikova
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
112020
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
112012
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема сучасної вищої школи
ІМ Мельничук, АП Сваричевська
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
102019
Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції
ІР Гуменна
92016
Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США
ІМ Мельничук, ОМ Намісняк
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20