Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Professor of Educational Sciences
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
1382011
Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of …
IM Melnychuk
V. Hnatiuk Ternopil National university.[in Ukrainian], 2011
302011
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
252000
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
212010
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань
ІЯ Мельничук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
202001
Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students
O Mozolev, I Bloshchynskyi, O Alieksieiev, L Romanyshyna, L Zdanevych, ...
192019
Strategic significance of english in self-education of the students of socio-humanitarian specialities for fundamentalization of university education
I Melnychuk, L Rebukha, I Bloshchynskyi
172018
Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації
ЛБ Служинська
152012
Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів
ІМ Мельничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" теорія і методика професійної …, 2002
142002
Higher School Instructors' Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students' Professional Training.
I Melnychuk, I Drozdova, I Savchak, I Bloshchynskyi
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
112019
Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема
ІМ Мельничук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
102015
Цільові аспекти використання тренінгів
ІМ Мельничук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського …, 2007
92007
Improvement of students’ morpho-functional development and health in the process of sport-oriented physical education
K Prontenko, G Griban, I Bloshchynskyi, IM Melnychuk, DV Popovych, ...
Wiad Lek 73 (1), 161-168, 2020
72020
Історіогенез компетентнісного підходу в сучасній освіті/Мовна комунікація
ІМ Мельничук
Мовна комунікація: наука, культура, медицина: зб. матеріалів наук. прак …, 2012
72012
Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції
ІР Гуменна
62016
Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я
ІМ Мельничук, СО Ястремська
Медична освіта, 17-20, 2016
62016
Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів
ІМ Мельничук, ОВ Яцишина
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
62013
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери
ІМ Мельничук, ВЯ Чорній
Педагогічний альманах.–2010.–Вип 6, 97-101, 2010
62010
Бібліографічний путівник інтерактивного навчання у вищій школі: збірник навчально-методичних і бібліографічних матеріалів
ІМ Мельничук
Тернопіль: ТНЕУ, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20