Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Professor of Educational Sciences
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
1222011
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
252000
Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of …
IM Melnychuk
Ternopilskyi derzh. pedahohichnyi un-t im. V. Hnatiuka. Ternopil 585, 2011
242011
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
202010
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань
ІЯ Мельничук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
172001
Strategic significance of English in self-education of the students of socio-humanitarian specialities for fundamentalization of university education
I Melnychuk, L Rebukha, T Zavgorodnia, I Bloshchynskyi
Modern Journal of Language Teaching Methods 8 (11), 712-720, 2018
162018
Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації
ЛБ Служинська
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2012
132012
Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів
ІМ Мельничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" теорія і методика професійної …, 2002
132002
Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students
O Mozolev, I Bloshchynskyi, O Alieksieiev, L Romanyshyna, L Zdanevych, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 917-924, 2019
102019
Цільові аспекти використання тренінгів
ІМ Мельничук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського …, 2007
102007
Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема
ІМ Мельничук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
92015
Higher School Instructors' Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students' Professional Training.
I MELNYCHUK, I DROZDOVA, I SAVCHAK, I BLOSHCHYNSKYI
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
82019
Історіогенез компетентнісного підходу в сучасній освіті/Мельничук ІМ
ІМ Мельничук
Мовна комунікація: наука, культура, медицина: зб. матеріалів наук. прак …, 2012
72012
Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я
ІМ Мельничук, СО Ястремська
Медична освіта, 17-20, 2016
62016
Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів
ІМ Мельничук, ОВ Яцишина
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
62013
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансовоекономічної сфери
ІМ Мельничук
Педагогічний альманах.–2010.–Вип 6, 97-101, 2010
62010
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема сучасної вищої школи
ІМ Мельничук, АП Сваричевська
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
52019
Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Медична освіта, 2012
52012
Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers professional …
IM Melnychuk
Ternopil: Ekonomichna dumka 326, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20