Підписатись
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Ірина Мельничук _ Iryna Melnychuk
Professor of Educational Sciences
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2292011
Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students.
O Mozolev, I Bloshchynskyi, O Alieksieiev, L Romanyshyna, L Zdanevych, ...
Scopus, 2019
652019
Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of …
IM Melnychuk
V. Hnatiuk Ternopil National university.[in Ukrainian], 2011
462011
Strategic Significance of English in Self-Education of the Students of Socio-humanitarian Specialities for Fundamentalization of University Education
I Melnychuk, L Rebukha, I Bloshchynskyi
412018
Improvement of students’ morpho-functional development and health in the process of sport-oriented physical education
K Prontenko, GP Griban, I Bloshchynskyi, I Melnychuk, D Popovych, ...
Wiadomości Lekarskie, 161-168, 2020
372020
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
342010
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань
ІЯ Мельничук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
322001
Higher School Instructors' Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students' Professional Training.
I Melnychuk, I Drozdova, I Savchak, I Bloshchynskyi
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Românească pentru …, 2019
282019
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
262000
Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема
ІМ Мельничук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
252015
Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації
ЛБ Служинська
252012
Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities
I Melnychuk, N Fedchyshyn, O Pylypyshyn, A Vykhrushch
Cultura 16 (1), 165-174, 2019
202019
Цільові аспекти використання тренінгів
ІМ Мельничук
Психологопедагогічні проблеми сільської школи 19, 185-192, 2007
202007
Prospects, problems and ways to improve distance learning of students of higher educational institutions
M Kryshtanovych, I Gavrysh, O Khltobina, I Melnychuk, N Salnikova
182020
Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції
ІР Гуменна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира …, 2016
172016
Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers professional …
IM Melnychuk
Ternopil: Ekonomichna dumka 326, 2010
172010
Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів
ІМ Мельничук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04" теорія і методика професійної …, 2002
162002
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема сучасної вищої школи
ІМ Мельничук, АП Сваричевська
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
13*2019
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
122012
Organization of distance learning on" Nursing" specialty: methodological and legal aspects
I Melnychuk, N Kalyniuk, N Humenna, I Rohalskyi, S Yastremska, ...
International journal of applied exercise physiology 8 (3), 1, 2019
112019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20