Вікторія Галай
Вікторія Галай
доцент кафедри міжн.публіч.права Київського національного торговельно-економічного університету
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів
СГ Стеценко, ВО Галай
Атiка, 2010
212010
Способи захисту прав пацієнтів в Україні: Науково-практичний посібник
ВО Галай
К.: КНТ, 2009
122009
Реалізація прав людини та громадянина в контексті захисту прав пацієнтів: теоретико-правовий аспект
ВО Галай
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Юридичні клініки як суб’єкти захисту прав пацієнтів в Україні
В Галай
Право України, 101-105, 2009
72009
Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України
ОС Полякова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів
В Галай
Право України, 35-37, 2007
32007
Захист прав пацієнтів у правозахисному механізмі в Україні
ВО Галай
Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I Всеукр …, 2007
32007
Правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
ВО Галай, АП Середа
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 143-146, 2014
22014
Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг в Україні
ВО Галай, ІО Чамара
Митна справа, 160-164, 2014
22014
Основні принципи діяльності органів публічної адміністрації як запорука забезпечення прав і свобод людини
ВО Галай, ОО Яворська, ОО Яворская
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
22014
Проблемы законодательного регулирования специальных прав пациентов в Украине
ВО Галай
ББК 20.1 Э40 Редакционная коллегия: Агиевец СВ, канд. юрид. наук, доц.(ГрГУ …, 2011
12011
Характеристика недержавних організацій із захисту прав пацієнтів в Україні
ВО Галай
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 154-158, 2009
12009
Переговори «пацієнт-лікар» як можливість добровільної співпраці для урегульовання конфлікту.
ВО Галай
Матер. Конф. Львів, 70-73, 2008
12008
Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України
В Галай
Актуальні проблеми правознавства, 33, 2019
2019
Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в’язничної системи
А Галай, В Галай
Актуальні проблеми правознавства, 68-72, 2018
2018
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРПОЛ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Т Воротицький, ВО Галай
2017
Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав
ОС Конопляник, СК Гречанюк, ВО Галай
Київський правозахисний альянс, 2016
2016
Індикатори правозахисної паспортизації областей як інструмент громадської експертизи реалізації прав людини місцевою владою
А Галай, В Галай
ТНЕУ, 2016
2016
Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту. Administrative activities of the National Police: the manual to prepare for the exam.
АО Галай, ВО Галай, ОЮ Горбунова, НІ Золотарьова, ОМ Калюк, ...
2016
Способи захисту прав людини від проявів ксенофобії та расизму в Україні
ВО Галай
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20