Вікторія Галай
Вікторія Галай
доцент кафедри міжн.публіч.права Київського національного торговельно-економічного університету
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів
СГ Стеценко, ВО Галай
Атiка, 2010
302010
Способи захисту прав пацієнтів в Україні: Науково-практичний посібник
ВО Галай
К.: КНТ, 2009
142009
Реалізація прав людини та громадянина в контексті захисту прав пацієнтів: теоретико-правовий аспект
ВО Галай
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
132010
Юридичні клініки як суб’єкти захисту прав пацієнтів в Україні
В Галай
Право України, 101-105, 2009
82009
Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України
ОС Полякова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
42014
Основні принципи діяльності органів публічної адміністрації як запорука забезпечення прав і свобод людини
ВО Галай, ОО Яворська, ОО Яворская
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
42014
Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів
В Галай
Право України, 35-37, 2007
42007
Захист прав пацієнтів у правозахисному механізмі в Україні
ВО Галай
Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I Всеукр …, 2007
32007
Правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
ВО Галай, АП Середа
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 143-146, 2014
22014
Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг в Україні
ВО Галай, ІО Чамара
Митна справа, 160-164, 2014
22014
Проблеми взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
ВО Галай
12014
Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах модернізації системи державного управління в Україні
ВО Галай, СО Фурманович
Митна справа, 229-234, 2014
12014
Механізм захисту прав людини від проявів ксенофобії та расизму в Україні
ВО Галай
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Проблемы законодательного регулирования специальных прав пациентов в Украине
ВО Галай
ББК 20.1 Э40 Редакционная коллегия: Агиевец СВ, канд. юрид. наук, доц.(ГрГУ …, 2011
12011
Характеристика недержавних організацій із захисту прав пацієнтів в Україні
ВО Галай
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 154-158, 2009
12009
Переговори «пацієнт-лікар» як можливість добровільної співпраці для урегульовання конфлікту.
ВО Галай
Матер. Конф. Львів, 70-73, 2008
12008
Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України
В Галай
Актуальні проблеми правознавства, 33, 2019
2019
ЗМІСТ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ CONTENT OF PUBLIC SERVICE
ВО Галай
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 208, 2019
2019
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
ВО Галай
ЗБІРНИК ТЕЗ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна політика …, 2019
2019
Рейтинг і антирейтинг можливих впроваджень з Естонської в’язничної системи
А Галай, В Галай
Актуальні проблеми правознавства, 68-72, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20