Follow
Семенова Катерина Данилівна
Семенова Катерина Данилівна
Одеський національний економічний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ МАСТЕР-АВІА)
НО Павлова
1422020
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
362017
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 106-111, 2012
242012
Аналіз рівня безробіття в Україні
АО Борищук, КД Семенова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових…, 2017
232017
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб
КД Семенова
Одеса: ОНЕУ, 2013
232013
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КД Семенова, КІ Тарасова
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення…, 2013
192013
Організація системи управління ризиками на підприємстві
КД Семенова, КІ Тарасова
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
142015
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Аналіз фінансового стану підприємств України та тенденцій розвитку
КД Семенова
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 77-82, 2021
92021
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КД Семенова
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 462, 2012
82012
Бізнес-статистика: підручник
КД Семенова, КІ Тарасова
К.: ФОП Гуляева ВМ, 2018
72018
Аналіз тенденцій і прогнозування фінансових показників діяльності підприємств України
КД Семенова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 110, 2019
62019
Аналіз світового ринку легкових автомобілів
ВС Бойко, КД Семенова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових…, 2017
52017
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики…, 2013
52013
Управління підприємницькими ризиками як спосіб підвищення рівня конкурентоздатності підприємства
КД Семенова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІІ…, 2013
52013
Статистична оцінка рівня зайнятості населення Одеської області
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 364-371, 2012
52012
Проблеми індексного аналізу економічних показників
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./голов. ред. МІ…, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20