Follow
Семенова Екатерина Даниловна
Семенова Екатерина Даниловна
Одесский национальный экономический университет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ МАСТЕР-АВІА)
НО Павлова
862020
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
332013
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб.
КД Семенова
Одеса: ОНЕУ, 2013
242013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 3, 2012
242012
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
202016
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 106-111, 2012
182012
Аналіз рівня безробіття в Україні
АО Борищук, КД Семенова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових…, 2017
172017
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання. Монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
172017
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КД Семенова, КІ Тарасова
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення…, 2013
122013
Організація системи управління ризиками на підприємстві
K Semenova, K Tarasova
Вісник соціально-економічних досліджень, 221-227, 2015
92015
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КД Семенова
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 462, 2012
72012
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики…, 2013
52013
Статистична оцінка рівня зайнятості населення Одеської області
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 364-371, 2012
52012
Проблеми індексного аналізу економічних показників
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./голов. ред. МІ…, 2009
52009
Проблеми кількісної оцінки ризиків на підприємствах
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 260-264, 2014
42014
Управління підприємницькими ризиками як спосіб підвищення рівня конкурентоздатності підприємства
КД Семенова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІІ…, 2013
42013
Статистика підприємств: Навчальний посібник
КД Семенова, ЛМ Карпенко
Одеса: Атлант, 2009
42009
Оцінка сезонних коливань показників діяльності підприємств
КД Семенова
Вісник соціальноекономічних досліджень/за ред. М. і. Звєрякова, 311-315, 2007
42007
Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков
ЕД Семенова, КИ Тарасова
Сумский государственный университет, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20