Кузовик Вячеслав Данилович
Кузовик Вячеслав Данилович
Національний авіаційний уніеврситет, професор кафедри БІКАМ, доктор технічних наук
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика планування експериментальних досліджень психофізіологічного стану головного мозку
ВД Кузовик, АД Гордєєв
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
112014
Статистичне оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності
ЄТ Володарський, ОВ Булигіна
ВНТУ, 2012
102012
Апаратно-програмний комплекс для оцінювання психофізіологічного стану оператора
ВД Кузовик, АД Гордєєв
Технологический аудит и резервы производства, 44-46, 2014
92014
Діагностика і прогнозування психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності
ВД Кузовик
журнал «Клінічна інформатика і Телемедицина 10 (11), 18-19, 2014
92014
Аспекты планирования и реализации экспериментальных исследований психофизиологического состояния операторов экстремальных видов деятельности//23я міжнародна конференція …
ВД Кузовик, ЕВ Булыгина, АД Гордеев
92013
Концептуальна модель оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності
ОВ Булигіна
Вісник цент рального наукового центру транспортної академії України …, 2010
82010
Методика побудови новітнього технологічного процесу ремонту медичного діагностичного обладнання
ВЛ Кучеренко
Системи обробки інформації, 38-41, 2012
62012
Новітні технології ремонту медичного діагностичного обладнання за фактичним технічним станом
ВД Кузовик, ВЛ Кучеренко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 3 (25), 2012
62012
Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку
ВД Кузовик, АД Гордєєв
Технологический аудит и резервы производства, 59-64, 2016
52016
Автоматизована виробнича технологія ремонту для забезпечення якості експлуатації медичного діагностичного обладнання
ВЛ Кучеренко
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 216-220, 2012
52012
Методика оцінювання рівня якості процесу ремонту медичного обладнання
ВД Кузовик, ЛО Кошева, ВЛ Кучеренко
Системи обробки інформації, 64-67, 2011
52011
Некоторые методологические аспекты оценки эффективности медицинского вмешательства
ВД Кузовик, ЛА Кошевая
Електроніка і системи управління, 20, 2009
52009
Новітні засоби оцінки операторів екстремальних видів діяльності
ВД Кузовик
Вісник ІАСУ НАУ, 52-58, 2005
52005
Забезпечення якості технологічного процесу ремонту біомедичної апаратури за технічним станом
ВЛ Кучеренко
Технологический аудит и резервы производства, 22-24, 2014
42014
Особливості оцінювання психофізіологічного стану учасників полярних експедицій//тези VI міжнародної Антарктичної конференції.-С. 404–405
ВД Кузовик, АД Гордєєв
ПФ" Фоліант", 2013
42013
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БИООБЪЕКТОВ
ВД Кузовик, ВГ Гамов, ЮЮ Оникієнко
Iнженерiя програмного забезпечення, 69-75, 2010
42010
Структура формування та перетворення інформаційного ресурсу в інформаційній технології технологічного процесу ремонту медичного обладнання
ВЛ Кучеренко
Технологический аудит и резервы производства, 22-26, 2015
32015
Статистическое оценивание пригодности операторов экстремальных видов деятельности с использованием физического моделирования
ЕТ Володарский, ЛА Кошевая, ЕВ Булыгина
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия …, 2014
32014
Hardware and software system for assessing operators’ psychophysiological state
ВД Кузовик, АД Гордєєв
Technology audit and production reserves 1 (5 (15)), 44-46, 2014
32014
Statistical processing of transient parameters in biorhythms of cortex
ВД Кузовик, АД Гордєєв
Technology audit and production reserves 4 (2 (30)), 59-64, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20