Святослав Слипченко
Title
Cited by
Cited by
Year
Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об'єктів: монографія
СО Сліпченко
https://www.academia.edu/41269849/%D0%9E, 2013
482013
Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица
СА Слипченко, СО Сліпченко
https://www.academia.edu/40234220/%D0%9E, 2011
352011
Право доверительной собственности
СА Слипченко, СО Сліпченко
https://www.academia.edu/41269810/%D0%9F, 2000
232000
Некоторые вопросы теории и практики личных неимущественных прав
С СА
Цивилист, 2011
222011
Житлове право України: наук.-практ. посіб.
СО Сліпченко
Х.: Еспада 344, 2003
21*2003
Житлове право України: наук.-практ. посіб.
СО Сліпченко
Х.: Еспада 344, 2003
21*2003
Житлове право України
СОС ОВ Соболев, ЄО Мічурін
Х. : Еспада, 2001
16*2001
Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об'єктами : автореф
СО Сліпченко, SO Slipchenko
автореферат дисертації, 2014
152014
Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.03 /
СО Сліпченко
ХНУВС, 2013
152013
Економічний зміст особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
С Сліпченко
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2005
142005
Поняття об’єкта цивільного права за ЦК України
СО Сліпченко
Право України, 80-84, 2007
132007
Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців …
ІВСФСОС ОО Банасько
X.: ФО-П Лисяк ЛС 5, 2011
11*2011
Щодо абсолютності права на ім’я фізичної особи
СО Сліпченко
Юрист України, 41-45, 2012
82012
К вопросу о невозможности денежной оценки нематериальных благ и приобретения ими экономической формы товара
СА Слипченко
Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая середа …, 2005
82005
Інвестиційне право: підручник
ЮМ Жорнокуй
Х.: Схід.-регіон. центр гуманітарноосвітніх ініціатив, 2011
72011
Спадкове право: практика застосування
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОЄ Кухарєв
Харків: Юрсвіт, 2009
72009
Имя как объект личных неимущественных прав
СА Слипченко
Проблеми цивільного права та процесу (пам’яті проф. ОА Пушкіна): матеріали …, 2007
72007
Еще раз о позитивном содержании личных неимущественных прав
С Слипченко
Підприємництво, господарство і право, 74-75, 2005
72005
Надання згоди фізичною особою, що зображена на фотографії, як юридичний факт за ЦК України
СО Сліпченко
Право України.–2008.–№ 3.–С. 110-114, 2008
62008
Гражданское право Украины: В 2 ч.
ВА Кройтор, СА Слипченко
Х.: Эспада, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20