Подписаться
Святослав Сліпченко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об'єктів: монографія
СО Сліпченко
https://www.academia.edu/41269849/%D0%9E, 2013
1002013
Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица
СА Слипченко, СО Сліпченко
https://www.academia.edu/40234220/%D0%9E, 2011
512011
Право доверительной собственности
СА Слипченко, СО Сліпченко
Харьков: Консум, 2000.—176 с., 2000
402000
Право доверительной собственности
СА Слипченко, СО Сліпченко
Харьков: Консум, 2000.—176 с., 2000
402000
Право доверительной собственности
СА Слипченко, СО Сліпченко
https://www.academia.edu/41269810/%D0%9F, 2000
402000
Некоторые вопросы теории и практики личных неимущественных прав
С СА
Цивилист, 2011
352011
Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об'єктами : автореф
СО Сліпченко, SO Slipchenko
автореферат дисертації, 2014
242014
Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.03 /
СО Сліпченко
Дисертація, 2013
242013
Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців …
ІВСФСОС ОО Банасько
X.: ФО-П Лисяк ЛС 5, 2011
23*2011
Житлове право України: науково-практичний посібник
СО Сліпченко, ЄО Мічурін, ОВ Соболев
Харків: Еспада, 2003
212003
Поняття об’єкта цивільного права за ЦК України
СО Сліпченко
Право України, 80-84, 2007
202007
Місце об’єктів особистих немайнових правовідносин у системі об’єктів цивільного права
С Святослав
Право і суспільство, 87–92, 2013
16*2013
Інвестиційне право: підручник
ЮМ Жорнокуй
Харків: Схід.-регіонал. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2011
152011
Економічний зміст особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
С Сліпченко
Підприємництво, господарство і право, 14-17, 2005
142005
Житлове право України. Науково-практичний посібник
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОВ Соболев
Харків: Еспада, 2004
132004
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ВВ Васильєва, ОМ Вінник, МК Галянтич, ГГ Гнідченко, ЮМ Жорнокуй, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 68, 2017
12*2017
Щодо абсолютності права на ім’я фізичної особи
СО Сліпченко
Юрист України, 41-45, 2012
122012
Спадкове право: практика застосування
ЄО Мічурін, СО Сліпченко, ОЄ Кухарєв
Харків: Юрсвіт, 2009
122009
Надання згоди фізичною особою, що зображена на фотографії, як юридичний факт за ЦК України
СО Сліпченко
Право України.–2008.–№ 3.–С. 110-114, 2008
122008
Еще раз о позитивном содержании личных неимущественных прав
С Слипченко
Підприємництво, господарство і право, 74-75, 2005
102005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20