Підписатись
Валерій Кирилович / Valerii KYRYLOVYCH / Valeriy Kirilovich
Валерій Кирилович / Valerii KYRYLOVYCH / Valeriy Kirilovich
Житомирський державний технологічний університет, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник
АМ Желєзна, ВА Кирилович
К.: Кондор, 2004
182004
Gripping devices of industrial robots for manipulating offset dish antenna billets and controlling their shape
V Savkiv, R Mykhailyshyn, P Maruschak, V Kyrylovych, F Duchon, ...
Transport 36 (1), 63-74, 2021
172021
Умови функціональної реалізованості роботизованих механообробних технологій в гнучких виробничих комірках
ВА Кирилович
Технологічні комплекси.–Луцьк 1, 136-145, 2010
172010
Задачі технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання в механоскладальних гнучких виробничих комірках
ПП Мельничук, ВА Кирилович, РС Моргунов
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2011
142011
ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРКАХ
ВА Кирилович
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 1 (2 (53)), 2010
132010
Інформаційна модель об’єктів маніпулювання для умов роботизованих механоскладальних технологій
ВА Кирилович
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 27-36, 2009
112009
Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling
P Moskvin, N Balytska, P Melnychuk, V Rudnitskyi, V Kyrylovych
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 9-15, 2017
102017
Системний підхід до роботизованих механоскладальних технологій як об’єкта синтеза
ВА Кирилович
Сборник трудов XIX международной научно-технической конференции …, 2012
102012
Использование теории кватернионов для формирования функциональных моделей манипуляционных систем промышленных роботов
P Melnychuk, V Kyrylovych, O Pysarchyk
P. Melnychyk, V. Kyrylovych, O. Pysarchyk, 103-112, 2011
102011
Имитационное моделирование для определения производительности гибких производственных систем
В Кирилович, А Пидтыченко
Systemy informacyjne w ksztalceniu tehnicznym. Red. Antoni Świć.–Lublin …, 2005
102005
Геометричний аспект траєкторних задач роботизованих механоскладальних технологій
ВА Кирилович, IВ Сачук
ВА Кирилович, ІВ Сачук, 210-214, 2003
102003
Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ: Навчальний посібник
ВА Кирилович, ПП Мельничук, ВА Яновський
Житомир: ЖІТІ, 2001
102001
Корегування програмних траєкторій руху робочих органів промислових роботів при обході перепон
ВА Кирилович, МВ Богдановський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (7 (53)), 53-58, 2011
92011
Склад математичної моделі гнучких виробничих комірок для задачі автоматизованого планування обладнання
ВА Кирилович, ОВ Підтиченко
Севастопольский национальный технический университет, 2006
92006
Семантична модель технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання
ПП Мельничук, ВА Кирилович, РС Моргунов
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 24-31, 2011
82011
Система підтримки прийняття рішень як основа автоматизованого вибору пристроїв орієнтування ГІС
ВА Кирилович, ІЮ Черепанська
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 1 (3 (46)), 2008
82008
Підвищення ефективності обслуговування промисловими роботами робочих позицій механоскладальних ГВС при використанні позицій проміжкового зберігання
ВА Кирилович, ОВ Підтиченко, ІВ Сачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 102-111, 2006
82006
Стратегії обслуговування промисловими роботами робочих позицій механоскладальних ГВС
ВА Кирилович, ОВ Підтиченко, ІВ Сачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 66-75, 2005
82005
Методично-програмне забезпечення визначення технологічних параметрів сервісу для тіл обертання
ВА Кирилович, ПП Мельничук, РС Моргунов
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 225-232, 2013
72013
Формування функціональних моделей маніпуляцій них систем промислових роботів
ВА Кирилович, ПП Мельничук, ОО Писарчук, ІЮ Черепанська
Міжнародний збірник наукових праць «Прогресивні технології і системи …, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20