Юрій Миколайович Фурман / Ю.Н. Фурман/ Yuriy Furman
Юрій Миколайович Фурман / Ю.Н. Фурман/ Yuriy Furman
д.б.н., професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективні моделі фізкультурно–оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: монографія
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко, СП Драчук
К. НУФВСУ, вид-во" Олімп. л-ра, 184, 2013
562013
Физиология оздоровительного бега
Ю Фурман
Здоровье, 1994
441994
Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
ЮМ Фурман
Київ. НУ ім. Т. Шевченка.-Київ, 2003
412003
Improvement of the physical preparedness of canoe oarsmen by applying different modes of training loads.
V Bohuslavska, Y Furman, M Pityn, Y Galan, I Nakonechnyi
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 797-803, 2017
292017
Improvement of adolescents adaptation to the adverse meteorological situationby means of physical education
I Gorshova, V Bohuslavska, Y Furman, Y Galan, I Nakonechnyi, M Pityn
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 892-898, 2017
292017
Кореляційний взаємозв’язок аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму з якісними параметрами рухової діяльності студентів чоловічої статі (17 – 19 років)
Ю Фурман, С Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичної культури, 51-55, 2005
16*2005
Improvement of aerobic energy supply processes in 37-49 yrs old women by means of complex aqua-fitness trainings’ and methodic of endogenous-hypoxic breathing’s application
YM Furman, SV Salnikova
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
142015
Вікові особливості рівня фізичного здоров’я молоді 12–24 років і його корекція різними режимами бігових навантажень
ЮМ Фурман, ОО Бекас
Вісник морфології 6 (1), 117-118, 2000
142000
Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання
ЮМ Фурман, СВ Сальникова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
122015
Визначення оптимального діапазону величини бігових навантажень за величиною максимального споживання кисню
ЮМ Фурман
Фізична культура, спорт та здоров’я нації.–Випуск 5, 505-509, 2004
122004
Корекцiя аеробної та анаеробної лактатної продуктивностi органiзму молодi бiговими навантаженнями рiзного режиму
ЮМ Фурман
122002
Effectiveness of the application of the endogenous-hypoxic breathing technique in the physical training of the qualified field hockey players
A Sulyma, V Bohuslavska, Y Furman, Y Galaman, E Doroshenko, M Pityn
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), pp. 2553 - 2560, 2017
102017
Improved general physical fitness of young swimmers by applying in the training process of endogenous hypoxic breathing techniques
YM Furman, IV Hruzevych
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
102014
Фізична реабілітація слабкочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави
ОС Афанасьєва
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2014
102014
Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста
Ю Фурман
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
102013
Вдосконалення функції дихання велосипедистів 13-16 років шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання
НВ Гаврилова
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр.–Вінниця, 128, 2010
92010
Вивчення динаміки захворюваності на бронхіальну астму серед студентської молоді та можливості застосування засобів фізичної реабілітації з використанням ендогенно-гіпоксичного …
ВЄ Онищук, ЮМ Фурман
Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітаційні СПА-технології: зб …, 2009
92009
Вплив фізичних тренувань різної спрямованості на фізичні якості студентів вузу
ЮМ Фурман, СП Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
92004
Порівняльний аналіз існуючих методів визначення та критеріїв оцінки фізичного стану дорослого населення та молоді різного віку
Ю Фурман, О Бекас
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
9*2003
Вплив бігових навантажень в аеробному і змішаному режимах енергозабезпечення на біоелектричну активність серця жінок 18-22 років
Ю Фурман
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
92002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20