Юрій Миколайович Фурман / Ю.Н. Фурман/ Yuriy Furman
Юрій Миколайович Фурман / Ю.Н. Фурман/ Yuriy Furman
д.б.н., професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективні моделі фізкультурно–оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: монографія
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко, СП Драчук
К. НУФВСУ, вид-во" Олімп. л-ра, 184, 2013
522013
Физиология оздоровительного бега
Ю Фурман
Здоровье, 1994
421994
Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
ЮМ Фурман
Київ. НУ ім. Т. Шевченка.-Київ, 2003
382003
Improvement of adolescents adaptation to the adverse meteorological situationby means of physical education
I Gorshova, V Bohuslavska, Y Furman, Y Galan, I Nakonechnyi, M Pityn
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 892-898, 2017
292017
Improvement of the physical preparedness of canoe oarsmen by applying different modes of training loads.
V Bohuslavska, Y Furman, M Pityn, Y Galan, I Nakonechnyi
Journal of Physical Education and Sport (JPES), 797-803, 2017
242017
Improvement of aerobic energy supply processes in 37-49 yrs old women by means of complex aqua-fitness trainings’ and methodic of endogenous-hypoxic breathing’s application
YM Furman, SV Salnikova
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
142015
Кореляційний взаємозв’язок аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму з якісними параметрами рухової діяльності студентів чоловічої статі (17 – 19 років)
Ю Фурман, С Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичної культури, 51-55, 2005
14*2005
Вікові особливості рівня фізичного здоров’я молоді 12–24 років і його корекція різними режимами бігових навантажень
ЮМ Фурман, ОО Бекас
Вісник морфології 6 (1), 117-118, 2000
142000
Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання
ЮМ Фурман, СВ Сальникова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
122015
Визначення оптимального діапазону величини бігових навантажень за величиною максимального споживання кисню
ЮМ Фурман
Фізична культура, спорт та здоров’я нації.–Випуск 5, 505-509, 2004
122004
Корекцiя аеробної та анаеробної лактатної продуктивностi органiзму молодi бiговими навантаженнями рiзного режиму
ЮМ Фурман
112002
Improved general physical fitness of young swimmers by applying in the training process of endogenous hypoxic breathing techniques
YM Furman, IV Hruzevych
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
102014
Фізична реабілітація слабкочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави
ОС Афанасьєва
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2014
102014
Effectiveness of the application of the endogenous-hypoxic breathing technique in the physical training of the qualified field hockey players
A Sulyma, V Bohuslavska, Y Furman, Y Galaman, E Doroshenko, M Pityn
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), pp. 2553 - 2560, 2017
92017
Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста
Ю Фурман
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
92013
Вплив фізичних тренувань різної спрямованості на фізичні якості студентів вузу
ЮМ Фурман, СП Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
92004
Порівняльний аналіз існуючих методів визначення та критеріїв оцінки фізичного стану дорослого населення та молоді різного віку
Ю Фурман, О Бекас
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
9*2003
Вплив бігових навантажень в аеробному і змішаному режимах енергозабезпечення на біоелектричну активність серця жінок 18-22 років
Ю Фурман
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
92002
Вплив бігових навантажень в аеробному та змішаному режимах енергозабезпечення на аеробну продуктивність організму
Ю Фурман
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 1146-1150, 1999
91999
Комплексне застосування методики «ендогенно-гіпоксичного» дихання в реабілітації студентів, хворих на бронхіальну астму
ЮМ Фурман, ВЄ Онищук
Спортивна медицина, 120-125, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20