Суханова Г.П. / Суханова А.П. / Sukhanova H
Суханова Г.П. / Суханова А.П. / Sukhanova H
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей …, 2017
332017
Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури
Непша О.В. Суханова Г.П. Ушаков В.С.
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали …, 2018
202018
Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник
Христова Т.Є Суханова Г.П.
Видавець: - Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2015
142015
Моніторинг здоров’я студентів вищих навчальних закладів, віднесених до спеціальних медичних груп
Суханова Г.П. Непша О.В.
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник …, 2017
132017
Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр …, 2018
102018
Здоров'я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві
ОВ Непша, ГП Суханова, ВВ Іваненко
Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної …, 2016
102016
Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час.
Непша О.В. Суханова Г.П. Ушаков В.С.
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнарод …, 2016
92016
Інформаційні технології в системі" фізична культура-спорт"
ЄО Карабанов, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2018
72018
Інформаційні технології в системі" фізична культура-спорт"
ЄО Карабанов, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2018
72018
Мотивационный компонент физической культуры студентов специальной медицинской группы
АП Суханова, ВС Ушаков
Актуальные научные исследования в современном мире, 50-55, 2018
62018
Форми і засоби проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи
ГП Суханова
Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ …, 2017
62017
ФОРМЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
АП Суханова
Актуальные научные исследования в современном мире, 64-68, 2017
52017
Формування мотивацiйно-цiннiсного ставлення студентської молодi до занять фiзичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
52017
Фізична культура і спорт як феномен розвитку особистості в сучасному суспільстві
Г Суханова, В Ушаков
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
42018
Значення фiзичної культури для студентiв, що займаються у спецiальних медичних групах
ОВ Непша, ГП Суханова
42017
Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
ГП Суханова, ВС Ушаков
Інноваційна педагогіка 1 (10), 89-93, 2019
32019
Основні аспекти організації уроку фізичної культури в початковій школі
А Абдураман, О Котова, Г Суханова, В Ушаков
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2019
32019
Атлетична гiмнастика як засiб розвитку силової пiдготовки студентiв-юнакiв вищих навчальних закладiв
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
32018
Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Журнал легкої атлетики, 63-66, 2018
32018
Монiторинг здоров’я студентiв вищих навчальних закладiв, вiднесених до спецiальних медичних груп
ГП Суханова, ОВ Непша
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20