Ірина Поліщук (Iryna Polishchuk)
Ірина Поліщук (Iryna Polishchuk)
Державний університет "Житомирська політехніка", факультет бізнесу та сфери обслуговування
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з необмеженою відповідальністю: теорія і методика
ІР Поліщук
ступення канд. екон. наук: спец. 08.06. 04/ІР Поліщук–Київ, 2006–20 с, 2006
142006
Удосконалення внутрішнього контролю операцій з нерухомістю: організаційно-методичний підхід
ІР Поліщук, ІА Юхименко-Назарук
ЖДТУ, 2011
112011
Облік формування статутного капіталу в господарських товариствах Росії, України та Білорусі: порівняльний аспект
ІР Поліщук
Вісник ЖДТУ. Економічні науки, 25, 2003
92003
Security of strategic economic interests of mining and metallurgical enterprises in post-industrial conditions as factor of their investment attractiveness
Y Mishchuk, V Nusinov, Y Kashubina, I Polishchuk, N Pasichnyk
Allied Business Academies, 2021
62021
Розвиток методики бухгалтерського обліку процесу виробництва
ІР Поліщук, ОВ Боднар
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 155-157, 2012
52012
Організаційно-методичний механізм здійснення внутрішнього контролю операцій з виробництва продукції відповідно до концепції стійкого розвитку
ІР Поліщук, ОВ Бондар
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
32013
Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку
СФ Легенчук, ІР Поліщук, НС Брохун
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 184-188, 2019
22019
Conceptual framework of innovative capacity management of enterprise personnel
M Adamenko, N Pasichnyk, I Polishchuk
Scientific Journal of Polonia University 27 (2), 72-78, 2018
22018
Organizational and methodical approaches to disclosure of income distribution in integrated reporting
SF Legenchuk, IR Polishchuk
ЖДТУ, 2017
22017
Управління витратами на збут відповідно до маркетингової стратегії підприємства: статистична оцінка та облікове забезпечення
ІР Поліщук
Глобальні та національні проблеми економіки, 832-836, 2016
22016
Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства
ІР Поліщук
ЖДТУ, 2015
22015
Класифікація прибутку та напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: стратегічний аспект
ІР Поліщук, МЛ Колеснікова
ЖДТУ, 2014
22014
Аналіз динаміки корпоративних прав учасників: прогностичний підхід
ІР Поліщук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 128-131, 2009
22009
Дослідження біологічно активних речовин плодів Rubus Idaeus
ІМ Поліщук, ИН Полищук, МА Комісаренко, НА Комисаренко
12019
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТАТИСТИКИ
ІР Поліщук, АС Адаменко
ЖДТУ, 2017
12017
Статистичне дослідження стану маркетингової політики: обліковий вимір
ІР Поліщук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
12016
Оцінка фінансового стану підприємств кондитерської галузі: стратегічний аспект
ІР Поліщук, МЛ Колеснікова
Молодий вчений, 26-30, 2015
12015
Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом
СФ Легенчук, ІР Поліщук
ЖДТУ, 2015
12015
Оцінка сукупних вартісних показників обсягу промислової продукції
ВО Іваненко, ІР Поліщук
ЖДТУ, 2015
12015
Облік та документування виробничої собівартості на машинобудівних підприємствах
ТВ Заревчацька
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 65-69, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20