Тетяна Майстренко
Тетяна Майстренко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності
ОЛ Музика, КП Гавриловська, ІМ Тичина, ТМ Майстренко, ...
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 58-64, 2013
22013
Особливості рефлексії здібностей студентами психологічних та непсихологічних спеціальностей
ТМ Майстренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 12. Психологічні науки …, 2005
22005
Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
ТМ Майстренко
Наука і освіта, 177-183, 2014
12014
Вищій освіті–європейський рівень: досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання на соціально-психологічному факультеті ЖДУ імені Івана Фран
ОЛ Музика, ТМ Майстренко, ЮО Оснадчук
Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник/За заг …, 2007
12007
Кредитно-модульна система організації навчання фахівців психологічних спеціальностей
ТМ Майстренко
Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Навчально …, 2005
12005
Тренінгові техніки як засіб подолання стигматизації ПТСР у свідомості вчителів
НФ Портницька, ОМ Савиченко, ТМ Майстренко
Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war …, 2018
2018
Психологічний аналіз очікувань студентів (на матеріалі курсу «Основи психологічного тренінгу»)
ТМ Майстренко
Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за …, 2018
2018
Сутність феномена" образ" у площині образного мовлення дітей
АМ Богуш, АМ Богуш
Миколаїв:[б. в.], 2017
2017
Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації
ОВ Мазяр, ВВ Горбунова, ІС Загурська, ІВ Кирильчук, ВО Климчук, ...
ЖДУ ім. І. Франка, 2016
2016
Психологічні особливості сприймання негативної інформації про тютюнові вироби курцями
Т Сиротіна, ТМ Майстренко
Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально …, 2016
2016
Психологічні особливості образу сім’ї у дітей дошкільного віку
Т Стасюк, ТМ Майстренко
Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально …, 2016
2016
Як подолати стрес?
ВВ Кириченко, ТМ Майстренко
Житомирський державний університет, 2015
2015
РЕФЛЕКСІЯ ДІЯЛЬНІСНО-ОПЕРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЦІННІСНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТМ Майстренко
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 102, 2015
2015
Повернення з зони бойових дій. Пам’ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО
ТМ Майстренко
Вид-во Євенок ОО, 2015
2015
Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності академічно обдарованих студентів
ТМ Майстренко
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2015
2015
Наші автори
ВМ Александровська, ЛМ Балецька, ЮБ Бандура, НВ Берестецька, ...
ББК 74+ 88 Н 34, 263, 2012
2012
Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності
ТМ Майстренко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2012
2012
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія»
ОМ Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка, 2010
2010
ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
ОЛ Музика, ТМ Майстренко
соціально-психологічний факультет, 2008
2008
Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз
ОЛ Музика, ТМ Майстренко
Проблеми формування конкурентноспроможності фахівців в умовах впровадження …, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20