Павлов Юрій Олексійович
Павлов Юрій Олексійович
Професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп'ютерної графіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико–методологічний аспект виховної роботи з упередження ВІЛ/СНІДу/Зб. наук. праць
ЮО Павлов
Київ–Вінниця: ДОВ «Вінниця, 117-123, 2009
82009
Теорія і практика формування основ професійної компетентності майбутніх фахівців ресторанного сервісу у професійно-технічних навчальних закладах: дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 04
ЮО Павлов
Київ, 2014
62014
Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки
ЮО Павлов
–педагогічна та вікова психологія/Юрій Олексійович Павлов.–Київ, 2006.–221 с, 2006
52006
Психолого-педагогічні аспекти формування професійного здоров’я майбутніх фахівців
ЮО Павлов
ІПТО НАПН України 1, 167-170, 2013
42013
Кризові стани безробітних як психологічна проблема
ЮО Павлов
Педагогіка і психологія професійної освіти: зб. наук. праць Ін-ту педагогіки …, 2005
42005
Здоров'я з позиції загальнолюдських цінностей особистості в сучасних соціально-економічних умовах
ЮО Павлов
Молодь і ринок 1 (96), 23-28, 2013
32013
Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження
Ю Павлов
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
32013
Педагогічні технології підготовки учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри: методичний посібник
ДО Закатнов, ВФ Орлов, ЛС Злочевська, ВС Локшин, ЮО Павлов
ІПТО НАПН України, 2015
22015
Формування професійної компетентності фахівців ресторанного сервісу
ЮО Павлов
К.: АЛВІЯ, 2013
22013
Діяльність як основа розвитку людини
ЮО Павлов
Społeczeństwo. Edukacja. Język, 199 – 214, 2017
1*2017
Принципи і підходи до формування професійного здоров’я учнівської молоді у професійно-технічних навчальних закладах
Ю Павлов
Професійна педагогіка, 78-83, 2013
12013
Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців
ЮО Павлов
Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2013
12013
Застосування здоров’язберігаючих технологій в оздоровчому вихованні молоді України та країн Євросоюзу
Ю Павлов
Молодь і ринок, 41-45, 2012
12012
Професійне виховання майбутніх кваліфікованих робітників
СВ Алєксєєва, МІ Вовковінський, ГВ Грищенко, ВІ Заєц, ДО Закатнов, ...
ІПТО НАПН України, 2012
12012
Теоретичні аспекти формування особистісних компетенцій щодо здорового способу життя учнівської молоді
ЮО Павлов
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
12012
Окремі аспекти профілактики здорового способу життя молоді в країнах Євросоюзу
ЮО Павлов
12012
Здоров’я як медико-педагогічна категорія
Ю Павлов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 252-260, 2012
12012
Оздоровча політика Євросоюзу в упередженні шкідливих залежностей молоді
Ю Павлов
Порівняльно-педагогічні студії, 44-48, 2012
12012
Формування готовності учнів ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар’єри
ДО Закатнов, МІ Вовковінський, МД Карп'юк, ВФ Орлов, ЮО Павлов, ...
ІПТО НАПН України, 2015
2015
Підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів до планування й реалізації професійної кар’єри: теорія і практика
ДО Закатнов, СВ Алєксєєва, МІ Вовковінський, ЛС Злочевська, ...
ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20