Лаврухін Олександр Валерійович
Лаврухін Олександр Валерійович
УкрГУЖТ
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 16-19, 2004
272004
Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы
АВ Лаврухин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
212015
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
202010
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 15-17, 2013
102013
Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко
Харків: УкрДАЗТ, 7-12, 2011
102011
Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин
МІ Данько, ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 80-83, 2004
102004
Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції
ОВ Лаврухін
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (10), 20-22, 2011
82011
Розробка математичної моделі динамічного аналізу елементів обігу вантажного вагона
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
82008
Модель поїздоутворення на основі ситуаційної системи прийняття рішення
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій 3 (9), 30-33, 2004
82004
Удосконалення технології організації перевезень в умовах невизначеності на основі раціонального використання засобів транспорту
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2006
72006
Розробка моделі системи підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті
ОВ Лаврухін
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2006
72006
Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом
ОВ Лаврухін
Транспортные системы и технологии перевозок, 2014
62014
Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності
ОВ ЛАВРУХІН, ГС БАУЛІНА, ГЄ БОГОМАЗОВА
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2015
52015
Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко, ВО Романчук
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 7-11, 2010
52010
Удосконалення оперативного планування роботи вантажної станції в умовах нечіткої вихідної інформації
ОВ Лаврухін, ІО Левченко
Вісник Дніпропетр. нац. унту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна–2008.–Вип …, 2008
52008
Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки
ОВ Лаврухін
Х.: УкрДАЗТ, 2004
52004
Удосконалення управління перевізним процесом на основі теорії нечітких множин
ОВ Лаврухін
Зб. наук. праць.–Харків: ХарДАЗТ, 78-82, 2003
52003
Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій
ОВ Лаврухін, БМ Немировський
Транспортные системы и технологии перевозок, 2017
42017
Формування моделі визначення оперативного плану роботи залізничної станції
ОВ Лаврухін, ТБ Демченко, ВС Хансверов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
42013
Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення
ОВ Лаврухін, ОМ Костєнніков, АМ Киман
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20