Лаврухін Олександр Валерійович
Лаврухін Олександр Валерійович
УкрГУЖТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 16-19, 2004
392004
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
252010
Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы
АВ Лаврухин
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2015
242015
Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин
МІ Данько, ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 80-83, 2004
192004
Модель поїздоутворення на основі ситуаційної системи прийняття рішення
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій 3 (9), 30-33, 2004
142004
Удосконалення технології організації перевезень в умовах невизначеності на основі раціонального використання засобів транспорту
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2006
132006
Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко
Харків: УкрДАЗТ, 7-12, 2011
122011
Розробка математичної моделі динамічного аналізу елементів обігу вантажного вагона
ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
112008
Удосконалення управління перевізним процесом на основі теорії нечітких множин
ОВ Лаврухін
Зб. наук. праць.–Харків: ХарДАЗТ, 78-82, 2003
112003
Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ЮВ Доценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (64)), 2013
102013
Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції
ОВ Лаврухін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (50)), 2011
102011
Удосконалення оперативного планування роботи вантажної станції в умовах нечіткої вихідної інформації
ОВ Лаврухін, ІО Левченко
Вісник Дніпропетр. нац. унту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна–2008.–Вип …, 2008
102008
Розробка моделі системи підтримки прийняття рішень на залізничному транспорті
ОВ Лаврухін
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2006
10*2006
Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів
МІ Данько, ОВ Лаврухін, ЛІ Рибальченко, ВО Романчук
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 7-11, 2010
92010
Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті
МІ Данько, ТВ Бутько, ОВ Березань, ПВ Долгополов, ВМ Кулешов, ...
навч. посібник/МІ Данько, ТВ Бутько, ОВ Березань [та ін.].–Харків: УкрДАЗТ, 2008
92008
Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки
ОВ Лаврухін, АВ Лаврухин
Донецький інститут залізничного транспорту, 2004
82004
Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом
ОВ Лаврухін
Транспортные системы и технологии перевозок, 2014
72014
Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
навч. посіб./ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, О. М. Ходаківський.–Х …, 2011
72011
Формування основ щодо розробки автоматизованої інтелектуальної системи управління рухом вантажних поїздів на станції
ОВ Лаврухін
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал …, 2011
72011
Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій
ОВ Лаврухін, БМ Немировський
Транспортные системы и технологии перевозок, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20